Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Βιογραφικό Σημείωμα Ανέργου

 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Όνομα
Επώνυμο
Πατρώνυμο
Φύλο
Εθνικότητα
Οικογ. Κατάσταση
Ημ/νια
Γέννησης
Ηλικιακή
Ομάδα
Διεύθυνση Κατοικίας

Οδός: Αριθ:

Πόλη: Τ.Κ.:

Τηλέφωνο
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Επίπεδο Εκπαίδευσης  
Μεταπτυχιακό
Σεμινάρια
Ξένες Γλώσσες Αγγλικά
Γαλλικά
Ιταλικά
Γερμανικά
Ισπανικά
Ρωσικά
Αλβανικά
 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
Επαγγελματική Εμπειρία

Επιθυμητή Ειδικότητα
Επιθυμία Τόπου Εργασίας
Κατοχή Κάρτας Ανεργίας
 

 

About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif