Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Ανθρώπινο Δυναμικό

Στο περιφερειακό ΚΕΚ ΙΝ.Ε-ΓΣΕΕ Ηπείρου εργάζονται τα παρακάτω στελέχη
Επιστημονικό προσωπικό
Πολυμέρης Πούλιος:
Προϊστάμενος του Περιφερειακού ΚΕΚ ΙΝ.Ε-ΓΣΕΕ Ηπείρου. Είναι πτυχιούχος της σχολής κοινωνικών επιστήμων, του τμήματος κοινωνικής ανθρωπολογία του πανεπιστήμιου Αιγαίου και εργάζεται στο περιφερειακό ΚΕΚ ΙΝΕ-ΓΣΕΕ Ηπείρου από τον Ιούνιο του 1999.
Φωτεινή Καζαντζίδη:
Συντονίστρια ενεργειών κατάρτισης. Πτυχιούχος του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου. Εργάζεται στο περιφερειακό ΚΕΚ ΙΝΕ-ΓΣΕΕ απο 2010.
 
Διοικητικό προσωπικό
Φατούρου Κατερίνα:
Είναι απόφοιτος του τμήματος διοίκησης και οικονομίας του Ι.Ε.Κ Πρέβεζα και εργάζεται στο περιφερειακό ΚΕΚ ΙΝΕ-ΓΣΕΕ από τον Απρίλιο του 2000.
Ντοντόρος Ευάγγελος:
Απόφοιτος του τμήματος Πληροφορικής του Ι.Ε.Κ Πρέβεζας, εργάζεται στο περιφερειακό ΙΝΕ-ΓΣΕΕ από το Οκτώβριο του 2002.
   
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης των προγραμμάτων και ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν το περιφερειακό ΚΕΚ ΙΝΕ-ΓΣΕΕ Ηπείρου στελεχώνεται με επιπλέον επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό που εργάζεται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.
About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif