Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Οδηγός Προγραμμάτων

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Για κάθε επιχείρηση, στην Ήπειρο & σε όλη την Ελλάδα

   

Εισαγωγική επιστολή

A

Είστε νέος άνεργος & θέλετε να ξεκινήσετε δική σας Επιχείρηση;

1.

Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένης Παρέμβασης»

2.

«Νεανική Επιχειρηματικότητα»

3.

«Γυναικεία Επιχειρηματικότητα»

4.

«Επιχειρηματικότητα Ατόμων με Αναπηρίες»

5.

«Εφάπαξ πριμοδότηση πρώτης εγκατάστασης Νέων Γεωργών»

6

«Κοινοτική πρωτοβουλία Leader +»

7.

Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου ( O.Π.Α.Α.Χ) Μέτρο 7.9 « Ενθάρρυνση των Τουριστικών και Βιοτεχνικών Δραστηριοτήτων»

8.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΠ - Ηπείρου 2000-2006»
Μέτρο 4.7 «Στήριξη της επιχειρηματικότητας στις ορεινές περιοχές - Καινοτόμες δράσεις

9.

Περιφερειακά Επενδυτικά Προγράμματα μέσω Τραπεζών (ΠΕΠ)

B

Ασχολείστε με τον αγροτικό τομέα;

1α.

«Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000 - 2006»

1β.

«Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000 - 2006»(Ο.Π.Α.Χ)

2.

Κοινοτική Πρωτοβουλία. « Leader +»

3.

«ΠΕΠ- Ηπείρου 2000-2006» άξονας 4

4.

Βιολογική Γεωργία

C

Ασχολείστε με την Αλιεία;

1.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα αλιεία 2000-2006

D

Είστε ήδη επιχειρηματίας στον Τουρισμό ή τη Μεταποίηση;

1.

Περιφερειακά Επενδυτικά Προγράμματα μέσω Τραπεζών (ΠΕΠ)

2.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» Γενικά

3.

Τουρισμός - « Ποιοτικός εκσυγχρονισμός μικρών καταλυμάτων »

4.

Τουρισμός - «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Μ.Μ.Ε όλων των κλάδων του τουριστικού τομέα»

5.

Τουρισμός - «Διάδοση και καθιέρωση Ελληνικής Κουζίνας και ενίσχυση επιχειρήσεων για την απόκτηση σήματος ΕΟΤ για την Ελληνική κουζίνα»

E

Είστε Επιχειρηματίας παλαιός ή νέος

Αναπτυξιακός Νόμος (ν. 2601/98)

F

Θέλετε να επενδύσετε στα Βαλκάνια;

ΕΣΟΑΒ - Ελληνικό Σχέδιο Οικονομικής Ανάπτυξης Βαλκανίων

G

Θέλετε να εκσυγχρονίσετε την επιχείρησή σας με την χρήση των Νέων Τεχνολογιών;

1.

Κοινωνία της Πληροφορίας «Δικτυωθείτε»

2.

Ηλεκτρονική εκμάθηση ( e - learning )

3.

Ηλεκτρονικό Επιχειρίν

4.

Εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία στους Η/Υ - ΟΑΕΔ

H

Είστε νέος επιχειρηματίας και χρειάζεστε στήριξη και εκπαίδευση;

Κοινοτική πρωτοβουλία equal

 

About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif