Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Περιφεριακό Ηπείρου

 

Το περιφερειακό Κ.Ε.Κ ΙΝ.Ε- Γ.Σ.Ε.Ε Ηπείρου - Λευκάδας ιδρύθηκε στην Πρέβεζα τον Ιούλιο του 1995, με στόχο τη συμβολή του στην επιστημονικά τεκμηριωμένη παρέμβαση του συνδικαλιστικού κινήματος σε θέματα που αφορούν τους εργαζόμενους και ανέργους της περιφέρειας Ηπείρου.

Σκοπός του ήταν να παρέμβει ουσιαστικά στην αναπτυξιακή πορεία της περιφέρειας μας με αντικειμενικό σκοπό τη διαμόρφωση μιας νέας αντίληψης για την αξιοποίηση και απορρόφηση του ανθρώπινου δυναμικού, στοχεύοντας στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας της παρεχόμενων υπηρεσιών και στην υποστήριξη των ανέργων και εργαζομένων.

Στο πλαίσιο αυτό:

  • Υλοποίησε Προγράμματα κατάρτισης μέσω επιχειρησιακών προγραμμάτων, απευθυνόμενο σε ανέργους και εργαζόμενους των νομών Πρέβεζας, Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας και Λευκάδας με σκοπό και την καλλιέργεια νέων γνώσεων και δεξιοτήτων, στοχεύοντας στη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για ένταξη τους στην αγορά εργασίας.
  • Ανέλαβε την επιστημονική στήριξη του προγράμματος ολοκληρωμένης παρέμβασης σε τρεις νομούς της περιφέρειας Ηπείρου (Άρτα, Θεσπρωτία και Πρέβεζα)
  • Εκπόνησε και συμμετείχε έρευνες που σχετίζονται με όλους τους τομείς τις οικονομίας
  • Συμμετείχε στην κοινοτική πρωτοβουλία equal
  • Διοργάνωσε ή συμμετείχε σε δεκάδες ημερίδες, συνέδρια και εκδηλώσεις.
 
Διοικείται από 13μελες Διοικητικό συμβούλιο:
Α/Α
Θέση
Οργάνωση
Ονοματεπώνυμο
Ε.Κ./Νομός
1.
Πρόεδρος
ΧΟΝΔΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
2.
Αντιπρόεδρος
 
ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΑΛΚΗΣ
 
3.
Γραμματέας Οικονομικού
 
ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 
4.
Μέλος
 
ΝΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 
5.
>>
 
ΦΑΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ
 
6.
>>
 
ΣΟΥΛΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ
 
7.
>>
 
ΘΕΜΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
 
8.
>>
 
ΠΗΛΙΟΣ ΤΑΣΟΣ
 
9.
>>
 
ΒΛΑΧΟΓΙΩΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 
10.
>>
 
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛΑΣΗΣ
 
         
         
About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif