Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Προφίλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

Η δημιουργία του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ - ΙΝΕ ΓΣΕΕ) το Δεκέμβριο του 1995 αποσκοπούσε στο να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο στην υπηρεσία της Γ.Σ.Ε.Ε και του Συνδικαλιστικού κινήματος, συμβάλλοντας:
  • Στην αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω του σχεδιασμού, υλοποίησης και ανάπτυξης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και το συντονισμό και στήριξη των αντίστοιχων ενεργειών που πραγματοποιούνται από τις οργανώσεις μέλη της Γ.Σ.Ε.Ε.
  • Στην επιστημονική τεκμηρίωση μέσω ερευνών και μελετών των θέσεων της Γ.Σ.Ε.Ε όχι μόνο στα θέματα θεσμικού ή διαρθρωτικού χαρακτήρα αλλά και σε θέματα συγκυρίας ή τρέχουσας οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής.
  • Στην ανάπτυξη συνδικαλιστικής εκπαίδευσης -επιμόρφωσης για την καλύτερη ανταπόκρισή τους στα νέα δεδομένα και κυρίως στη διάχυση με εκλαϊκευμένο τρόπο, της γνώσης που παράγεται στο ΙΝΕ, σε ολόκληρο το συνδικαλιστικό κίνημα.
  • Στην επαφή, στη συνεργασία και στην ανταλλαγή εμπειριών των συνδικάτων της χώρας μας με τα συνδικάτα, τα Πανεπιστήμια, τα εργατικά κέντρα και τα Ινστιτούτα Εργασίας άλλων χωρών πάνω σε ζητήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΕΚ ΙΝ.Ε. - ΓΣΕΕ

 

Το κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, έχει πανελλαδική διάρθρωση και αποτελείται από μία κεντρική δομή, 11 περιφερειακές, 3 κλαδικές.

 
ΕΔΡΑ
Αττική (Αθήνα)
Εμ. Μπενάκη 71α
Tηλέφωνο / Fax: 210 33.27.719-0, 33.27.758, 33.27.734-5 / 2103304452
Κλαδικά Παραρτήματα
Περιφερειακά Παραρτήματα

Τραπεζών - Ασφαλειών

Αν. Μακεδονία-Θράκη (Ξάνθη)
Τέρμα 28ης Οκτωβρίου 18
1ο ΧΙΛ. ΞΑΝΘΗΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ
(Τηλ-Φαξ :25410-62.527/ 25410-62.527)

Διυλιστηρίων - Πετρελαιοειδών

Κεν. Μακεδονία (Βέροια)
Σωτήρη Πέτρουλα 5
(Τηλ-Φαξ :23310-71.890 / 23310-24.424)

Ιδιωτικών Υπαλλήλων

Δυτ. Μακεδονία (Κοζάνη)
Καμβουνίων 24
(Τηλ-Φαξ :24610-49.780 / 24610-49.786)

Τουρισμού - Επισιτισμού

Ήπειρος (Πρέβεζα)
2ο ΧΙΛ. Πρέβεζας - Εθν.. οδού Ηγουμενίτσας
(Τηλ-Φαξ: 26820-26.959 / 26820-26.969)

Μεταφορών

Θεσσαλία (Λάρισα)
Τζαβέλα & Εργατικής Πρωτομαγιάς
( Τηλ-Φαξ: 2410-537.489, 90 / 2410-537.447)

Επικοινωνιών

Στ. Ελλάδα (Λαμία)
Ροζάκη Αγγέλη 59
(Τηλ-Φαξ 22310-51.777 / 22310-51.778)

Ιματισμού - Δέρματος

Δυτ. Ελλάδα (Πάτρα)
Κολοκοτρώνη 20
(Τηλ-Φαξ:2610-226.347, 624.755/2610-277.626)

Κλωστοϋφατουργίας

Πελοπόννησος (Τρίπολη)
Σπάρτης 8 & Ευριπίδου
(Τηλ-Φαξ: 2710-226.146, 243.345/2710-226.146)

 

Νότιο Αιγαίο (Σύρος)
Ανδρέα Κάργα 62
(Τηλ-Φαξ: 22810-85.306 / 22810-81.692)

 

Νότιο Αιγαίο (Ρόδος)
Γ. Μαύρου 7
(Τηλ-Φαξ: 22410 - 70.406, 7, 8 / 22410 - 70.409)

 

Κρήτη (Ηράκλειο)
Εμμανουήλ Καστρινάκη 23
(Τηλ-Φαξ: 2810-343.616, 343.477 / 2810-343.614)

 

Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόεδρος
Γιάννης Παναγόπουλος
Αντιπρόεδρος Α'
Δημήτρης Στρατούλης
Αντιπρόεδρος Β'
Γιώργος Ποντικός
Γρ. Οικονομικού
Νίκος Κιουτσούκης
Δ/νων Σύμβουλος
Φραντζέσκος Φατούρος
Μέλη
Δημήτρης Μπαζίγος
Νίκος Τσιούνης
Μιχάλης Κουρουτός
Κώστας Βερυκάκης
Κώστας Καπέλλος
Σοφοκλής Κοντόπουλος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 
Στο ΚΕΚ-ΙΝΕ/ΓΣΕΕ εργάζονται 70 άτομα συνολικά σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, με μόνιμη σχέση εργασίας.
Το μόνιμο προσωπικό χωρίζεται σε διοικητικό και επιστημονικό (35 επιστημονικά στελέχη).
Το επιστημονικό προσωπικό του ΚΕΚ-ΙΝΕ /ΓΣΕΕ αποτελείται από στελέχη διαφόρων ειδικοτήτων σχετικών με την δραστηριότητα του φορέα, τα οποία διαθέτουν υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, πολύχρονη επαγγελματική και εκπαιδευτική εμπειρία.
Ειδικότερα, το επιστημονικό προσωπικό καλύπτει τις παρακάτω ειδικότητες:
  • 7 Οικονομολόγοι με διαφορετικές εξειδικεύσεις (αγορά εργασίας, περιφερειακή ανάπτυξη, στατιστική κλπ.)
  • 20 Κοινωνικοί επιστήμονες με διαφορετικές εξειδικεύσεις (πολιτικοί επιστήμονες, κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι, σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού, περιφερειολόγοι κλπ.)
  • 8 Επιστήμονες θετικών ειδικοτήτων (φυσικοί, λογιστές, μαθηματικοί, μηχανολόγοι κλπ.)
 
Επιστημονικός Διευθυντής
Σάββας Ρομπόλης
Διευθυντής ΚΕΚ
Βασίλης Παπαδόγαμβρος

Διευθυντής Κατάρτισης
Χρήστος Γούλας

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
Επαγγέλματα Περιβάλλοντος
Επαγγέλματα Υγείας & Πρόνοιας
Επαγγέλματα Πολιτισμού και Αθλητισμού
Παιδαγωγικά Επαγγέλματα
Επαγγέλματα Οικονομίας & Διοίκησης
Επαγγέλματα Πληροφορικής
Επαγγέλματα Τουριστικά & Παροχής Υπηρεσιών
Αγροτικά Επαγγέλματα
Επαγγέλματα Τεχνικά και Μεταφορών
Επαγγέλματα Περιβάλλοντος

About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif