Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Κοινοτική Πρωτοβουλία

 

Συμμετοχή στην κοινοτική πρωτοβουλία EQUAL

Στο πλαίσιο υλοποίησης της κοινοτικής πρωτοβουλίας αναλάβαμε την υλοποίηση των παρακάτω δράσεων:

Δράση 10.1: Σχεδιασμός - ανάπτυξη εκπαιδευτικών πακέτων

Ειδικοί Στόχοι

  • Ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων συναφών με το αντικείμενο του προγράμματος
  • Καθορισμός μεθοδολογίας εκπαιδευτικών στόχων

Δράση 10.2: Εκπαίδευση στα θεματικά αντικείμενα της σύστασης και λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Ειδικότερα:

Α/Α

Τίτλος

Νομός

Ώρες

1

Σύγχρονες βιολογικές καλλιέργειες και κτηνοτροφία

Ιωαννίνων

200

2

Προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού-

Ιωαννίνων

200

3

Καινοτόμες μεταποιητικές επιχειρήσεις

Ιωαννίνων

200

Ειδικοί Στόχοι

  • Βελτίωση προσόντων ανθρώπινου δυναμικού που ανήκει στις ομάδες στόχους του προγράμματος
  • Απόκτηση δεξιοτήτων σε θέματα ίδρυσης και ανάπτυξης επιχειρηματικότητας

Ενημέρωση και πληροφόρηση σε τρέχουσες εξελίξεις των θεματικών αντικειμένων του προγράμματος.

About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif