Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας

Το περιφερικό ΚΕΚ ΙΝΕ-ΓΣΕΕ Ηπείρου δραστηριοποιείται στους 4 νομούς της περιφέρειας Ηπείρου και στο νομό Λευκάδας. Υποστηρίζει τις δραστηριότητες των παρακάτω Εργατικών Κέντρων:

  • Πρέβεζας
  • Ιωαννίνων
  • Άρτας
  • Θεσπρωτία
  • Λευκάδας

Το Εργατικό Κέντρο Πρέβεζας

About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif