Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Οδηγός Εργαζομένου

 

Οδηγός Εργαζομένου

για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του κατά την απασχόληση του σε μια εργασία.

Oι παραπάνω πληροφορίες περιέχονται στις σελίδες του ΚΕ.Π.Ε.Α. της Γ.Σ.Ε.Ε

About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | © 2006 Tsiboukis Iosif