Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Ανακοίνωση

 

Πρέβεζα 4/1/2006

Προς: Επιχειρήσεις Ν. Πρέβεζας

Το Κ.Ε.Κ ΙΝ.Ε- Γ.Σ.Ε.Ε Ηπείρου - Λευκάδας ιδρύθηκε στην Πρέβεζα τον Ιούλιο του 1995, με στόχο τη συμβολή του στην επιστημονικά τεκμηριωμένη παρέμβαση του συνδικαλιστικού κινήματος σε θέματα που αφορούν τους εργαζόμενους και ανέργους της περιφέρειας Ηπείρου.

Βασικός τομέας παρέμβασης του ήταν οι ενέργειες αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού της περιφέρειας Ηπείρου κάνοντας πράξη τη στρατηγική επιλογή της ΓΣΕΕ για στήριξη ατόμων που υφίστανται κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό.

Στο πλαίσιο αυτό υλοποίησε μέσω επιχειρησιακών προγραμμάτων, ολοκληρωμένων παρεμβάσεων και κοινοτικών πρωτοβουλιών, προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης απευθυνόμενο σε ανέργους και εργαζόμενους των νομών Πρέβεζας, Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας και Λευκάδας με σκοπό την αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων τους και την καλλιέργεια νέων γνώσεων και δεξιοτήτων, στοχεύοντας στη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για ένταξη τους στην αγορά εργασίας.

Συγκεκριμένα υλοποίησε προγράμματα κατάρτισης που εντάσσονται σε όλους του τομείς της οικονομίας (π.χ Πληροφορική, Αγροτικά, Οικονομία & Διοίκηση, Τουρισμό, Περιβάλλον, Πολιτισμό κτλ) καταρτίζοντας συνολικά 488 ανέργους της περιφέρειας Ηπείρου.

Στο πλαίσιο προώθησης των καταρτιζόμενων στην αγορά εργασίας το ΚΕΚ ΙΝΕ-ΓΣΕΕ Ηπείρου έχει συντάξει ατομικά σχέδια δράσης για κάθε καταρτιζόμενο και διατηρεί βάση δεδομένων με τα στοιχεία όλων των καταρτιζόμενων που παρακολούθησαν τα τελευταία χρόνια προγράμματα κατάρτισης στο ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ και στην οποία καταγράφονται τα προσωπικά στοιχεία, το εκπαιδευτικό προφίλ και η επαγγελματική εμπειρία τους κτλ.

Παρακαλούμαι σε περίπτωση που επιθυμείτε στο μέλλον να προσλάβετε προσωπικό να επικοινωνήσετε με το ΚΕΚ ΙΝ.Ε -ΓΣΕΕ Ηπείρου- Λευκάδας (Περιοχή Υδραγωγείου- 2 ο χλμ Πρέβεζας-Μύτικα ΤΗΛ: 2682-26969).

*Επισυνάπτεται πίνακας με τα αντικείμενα κατάρτισης και συνοπτική περιγραφή των προγραμμάτων κατάρτισης που υλοποίησε το ΚΕΚ ΙΝΕ-ΓΣΕΕ την τριετία 2003-2005. Για επιπλέον στοιχεία που αφορούν το κάθε πρόγραμμα κατάρτισης ξεχωριστά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του περιφερειακού ΚΕΚ -ΙΝΕ-ΓΣΕΕ Ηπείρου-Λευκάδας (www.ineepir.gr).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΚΕΚ ΙΝΕ-ΓΣΕΕ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΟΥ

ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΚ ΙΝΕ-ΓΣΕΕ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2003-2005

Α/Α

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ε.Π

ΑΡΙΘ. ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

ΝΟΜΟΣ

1

Service καταστημάτων μαζικής εστίασης (μαγειρική τέχνη - τραπεζοκομία

Ε,Π Απασχόληση και επαγγελματική κατάρτιση

20

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

2

Νέες μέθοδοι καλλιέργειας ετήσιων φυτών κηποτεχνίας - επεξεργασία - διακίνηση-- εμπορία

Ε,Π Απασχόληση και επαγγελματική κατάρτιση

20

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

3

Ανάπτυξη δεξιοτήτων πωλήσεων-Εξωτερικοί πωλητές

Ε,Π Απασχόληση και επαγγελματική κατάρτιση

20

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

4

Ανάπτυξη δεξιοτήτων πωλήσεων-Εξωτερικοί πωλητές

Ε,Π Απασχόληση και επαγγελματική κατάρτιση

20

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

5

Κατάρτιση Ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ βάσει του Cambridge IT Skills (Α ΚΥΚΛΟΣ) )

Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας

154

ΠΡΕΒΕΖΑΣ- ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ- ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΑΡΤΑΣ

6

Κατάρτιση Ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ βάσει του Cambridge IT Skills (Β ΚΥΚΛΟΣ) )

Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας

152

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

7

Χρήση Η/Υ και πολυμέσων

Π . Ε . Π Ηπειρου

12

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

8

Προστασία και συντήρηση μνημείων

Π . Ε . Π Ηπειρου

15

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

9

Χρήση Η/Υ και πολυμέσων

Ε,Π Απασχόληση και επαγγελματική κατάρτιση

15

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

10

Σύγχρονες μορφές οργάνωσης και διοίκησης γραφείου με χρήση βασικών εφαρμογών πληροφορικής

Ε,Π Απασχόληση και επαγγελματική κατάρτιση

12

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

11

Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας, ανέργων παλιννοστούντων - μεταναστών - προσφύγων(Α' ΚΥΚΛΟΣ)

Ε,Π Απασχόληση και επαγγελματική κατάρτιση

48

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

488

 

 


ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 

1. SERVICE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΤΕΧΝΗn - ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΙΑ

Το πρόγραμμα, διάρκειας 400 ωρών, 278 ώρες θεωρίας και 122 ώρες πρακτικής σε επιχειρήσεις, υλοποιήθηκε στην Πρέβεζα από 25.08.03 έως 21.11.2003.

Κύριες θεματικές ενότητες στη θεωρία απετέλεσαν: Βασικές αρχές οικονομικής των επιχειρήσεων, τουριστική ψυχολογία, στοιχεία διοικητικής των επιχειρήσεων, οργάνωση & λειτουργία μαγειρείου, οργάνωση & λειτουργία εστιατορίου, μέθοδοι μαγειρικής & συντήρησης- καθήκοντα - εργασίες σερβιρίσματος.

2 . ΝΕΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ

Το πρόγραμμα, διάρκειας 400 ωρών, 280 ώρες θεωρίας και 120 ώρες πρακτικής σε επιχειρήσεις, υλοποιήθηκε στην Πρέβεζα από 8.09.03 έως 12.11.2003.

Κύριες θεματικές ενότητες στη θεωρία απετέλεσαν: Το Θερμοκήπιο και ο εξοπλισμός, Τα ετήσια φυτά κηποτεχνίας, Ο σπόρος και η σπορά, Η μεταφύτευση, Η ανάπτυξη και η συσκευασία, Η εμπορία - προώθηση, Οικονομικότητα εκμεταλλεύσεων, Τεχνικές αναζήτησης εργασίας, Εργατική νομοθεσία /Ασφάλεια στο χώρο εργασίας.

3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ( 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ)

Το πρόγραμμα, διάρκειας 400 ωρών, 258 ώρες θεωρίας και 142 ώρες πρακτικής σε επιχειρήσεις, υλοποιήθηκε στην Πρέβεζα από 11.03.03 έως 3.6.2003.

Κύριες θεματικές ενότητες στη θεωρία απετέλεσαν: management, marketing, εμπορευματολογία, διαδικασία αγοράς- πώλησης, αντιμετώπιση αντιρρήσεων πελατών, μεταγοραστική εξυπηρέτηση πελατών, εξασφάλιση επιστροφής πελάτη, επικοινωνία.

Η πρακτική περιλάμβανε πλήρη ένταξη του καταρτιζόμενου στα τμήματα πωλήσεων των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και ανάληψη εργασιών πώλησης.

4 . ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΠΕ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ CAMBRIDGE IT SKILLS ( 17 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ)

Τα προγράμματα υλοποιήθηκαν από 7/6/2003 έως και 22/11/2003 και από 31/8/2005 έως 8/12/2005

Η εκπαίδευση ολοκληρώθηκε σε 100 ώρες, συμπεριλαμβάνοντας τις ακόλουθες εκπαιδευτικές ενότητες:

  • Εισαγωγή στην τεχνολογία των πληροφοριών και της επικοινωνίας
  • Θέματα υγιεινής & ασφάλειας κατά τη χρήση συστημάτων η/υ
  • Λειτουργικό σύστημα, βασικές αρχές η/υ, διαχείριση αρχείων, φακέλων, εκτυπωτών
  • Εισαγωγή στα επικοινωνιακά συστήματα, χρήση του διαδικτύου
  • Επεξεργασία κειμένου - δημιουργία επαγγελματικών εγγραφών
  • Φύλλα εργασίας - γραφήματα
  • Βάσεις Δεδομένων
  • Προετοιμασία εκπαιδευομένων για την αγορά εργασίας
  • Ασφάλεια & υγιεινή στην αγορά εργασίας

Οι καταρτιζόμενοι έδωσαν εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση των πτυχίων

  • CAMBRIDGE IT Skills Award Standard Level

5. ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

Το πρόγραμμα, διάρκειας 400 ωρών, 278 ώρες θεωρίας και 122 ώρες πρακτικής σε επιχειρήσεις, υλοποιήθηκε στην Πρέβεζα από κατά το χρονικό διάστημα 23/3/2004 έως και 16/6/2004

Το πρόγραμμα απευθυνόταν σε εγγεγραμένους/ες ανέργους/ες στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που ήταν απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ΙΕΚ.

Η κύρια θεματολογία του προγράμματος περιελάμβανε -Εισαγωγή στους Η/Υ και τα Windows - τον επεξεργαστής κειμένου Microsoft Word -το λογιστικό φύλλο Microsoft Excel -τη βάση δεδομένων Microsoft Access -Δημιουργία παρουσιάσεων με το Microsoft Power Point -Εφαρμογές Πολυμέσων Εισαγωγή στις υπηρεσίες του Διαδικτύου..

6. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Το πρόγραμμα, διάρκειας 300 ωρών, 168 ώρες θεωρίας και 132 ώρες πρακτικής σε επιχειρήσεις, υλοποιήθηκε στην Πρέβεζα από κατά το χρονικό διάστημα 19/4/2004 έως και 24/6/2004.

Το πρόγραμμα απευθυνόταν σε εγγεγραμένους/ες ανέργους/ες στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που ήταν απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ΙΕΚ.

Η κύρια θεματολογία του προγράμματος περιελάμβανε - Η Πολιτιστική κληρονομιά. της Περιφέρειας Ηπείρου - Μεθοδολογία και τεχνικές συντήρησης Μνημείων- Παθολογία δομικών υλικών και μέθοδοι αποκατάστασης βλαβών- Κατασκευές και Επεμβάσεις- Οικονομία μεθόδων και εργασιών συντήρησης, αποκατάστασης, αναστήλωσης.

6. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Το πρόγραμμα , διάρκειας 400 ωρών, 256 ώρες θεωρίας και 144 ώρες πρακτικής σε επιχειρήσεις, υλοποιήθηκε στην Πρέβεζα από κατά το χρονικό διάστημα 29/9/2004 έως και 20/12/2004.

Το πρόγραμμα απευθυνόταν σε εγγεγραμένους/ες ανέργους/ες στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που ήταν απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ΙΕΚ.

Η κύρια θεματολογία του προγράμματος περιελάμβανε - Εκπαίδευση - Κατάρτιση και Αγορά Εργασίας - Εισαγωγικά στοιχεία οργάνωσης και λειτουργίας επιχειρήσεων - Σύγχρονες μορφές διοίκησης και οργάνωσης γραφείου - Ο ρόλος και τα περιεχόμενα της πληροφόρησης -επικοινωνίας στο χώρο του γραφείου - Καθημερινή πρακτική οργάνωσης και λειτουργίας γραφείου - Εφαρμογές πληροφορικής στην οργάνωση και λειτουργία του γραφείου Αρχειοθέτηση - Εφαρμογές Word-Excel.

7. ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Υλοποιήθηκαν σε δυο κύκλους (2) προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας, ανέργων παλιννοστούντων - μεταναστών - προσφύγων στο πλαίσιο του Έργου «Προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας, ανέργων παλιννοστούντων - μεταναστών - προσφύγων, σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) για την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών" του Ε.Π. «Απασχόληση & Επαγγελματική Κατάρτιση» του Γ΄ Κ.Π.Σ. που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Τα προγράμματα υλοποιήθηκαν από 15/3/2003 έως και 22/5/2003 και από 15/9/2003 έως και 13/11/2003.

Σκοπός των προγραμμάτων ήταν η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε άνεργους παλιννοστούντες - μετανάστες - πρόσφυγες, έτσι ώστε να υποστηριχθεί ενεργά η κοινωνική και οικονομική τους ενσωμάτωση, και ιδιαίτερα η ένταξή τους στην ελληνική αγορά εργασίας ή / και σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης.

About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif