Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Ανακοίνωση

Α' ΚΥΚΛΟΣ-4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ
ΠΕΤΥΧΑΝ
ΑΠΕΤΥΧΑΝ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ 9
20
14
6
70,0%
ΚΩΔΙΚΟΣ 10
19
17
2
89,5%
ΚΩΔΙΚΟΣ 11
17
2
15
11,8%
ΚΩΔΙΚΟΣ 39
19
14
5
73,7%
ΣΥΝΟΛΟ-A΄ΚΥΚΛΟΥ
75
47
28
62,7%
   
Β' ΚΥΚΛΟΣ-4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ
ΠΕΤΥΧΑΝ
ΑΠΕΤΥΧΑΝ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ 40
19
17
2
89,5%
ΚΩΔΙΚΟΣ 41
17
17
0
100,0%
ΚΩΔΙΚΟΣ 65
20
19
1
95,0%
ΚΩΔΙΚΟΣ 66
19
18
1
94,7%
ΣΥΝΟΛΟ-Β΄ΚΥΚΛΟΥ
75
71
4
94,7%
   
   
 
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ
ΠΕΤΥΧΑΝ
ΑΠΕΤΥΧΑΝ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΟΚΤΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
150
118
32
78,7%
About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif