Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Ανακοίνωση

 

ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ
ΜΑΚΡΥΟΛΟΥΤΣΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ινστιτούτου Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε Περιφέρειας Ηπείρου (ΚΕΚ ΙΝΕ / ΓΣΕΕ Περιφέρειας Ηπείρου) πρόκειται να υλοποιήσει στο προσεχές διάστημα τέσσερα (4) επιδοτούμενα προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων στο Ν. Πρέβεζας στο πλαίσιο του Έργου «Π ρογράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης ανέργων του νομού Πρεβέζης στα πλαίσια της ολοκληρωμένης παρέμβασης»

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΩΡΕΣ)

ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ

20

600

ΣΕΡΒΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ(ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΙΑ

ΛΥΚΕΙΟΥ-IEK

20

400

ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-ΞΕΝΑΓΟΙ

ΛΥΚΕΙΟ

20

400

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

ΛΥΚΕΙΟ-ΙΕΚ

20

400

Τα προγράμματα απευθύνονται σε μακροχρόνια εγγεγραμένους/ες ανέργους/ες στα μητρώα του ΟΑΕΔ οι οποίοι:

  • Είναι έως 25 ετών και έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον έξι (6) μήνες χρόνο ανεργίας.
  • Είναι πάνω από 25 ετών και έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες χρόνο ανεργίας.

Οι καταρτιζόμενοι επιδοτούνται με 3,50 ευρώ μεικτά ανά ώρα κατάρτισης. Τα άτομα που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες επιδοτούνται με 5 ευρώ μεικτά ανά ώρα κατάρτισης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν αίτηση συμμετοχής στο ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Μακρυόλουτσα Πρέβεζας καθημερινά από τις από 9.00 -15.00 :

Πληροφορίες στο τηλ: 2682-026969 .

About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif