Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Ανακοίνωση

 

Πρέβεζα 7/6/20006

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε Ηπείρου Λευκάδας (ΙΝ.Ε - Γ.Σ.Ε.Ε) μετά από πρόταση του Ινστιτούτου Αστυνομικών Μελετών Επιμόρφωσης και τεκμηρίωσης (ΙΝ.Α.Μ.Ε.ΤΕ) προγραμμάτισε και υλοποίησε στην Πρέβεζα πρόγραμμα εκμάθησης βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής σε αστυνομικούς που υπηρετούν στην αστυνομική διεύθυνση του νομού Πρέβεζας.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα 25/5/2006 έως και 7/6/2006 και περιελάβανε της εξής θεματικές ενότητες: Windows, Word Internet, Outlook . Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ήταν 30 ώρες και σκοπό είχε να παράσχει τις βασικές γνώσεις που απαιτούνται προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι αστυνομικοί να μπορούν να κάνουν χρήση βασικών εφαρμογών πληροφορικής και να προσαρμοστούν στις εξελίξεις και απαιτήσεις που δημιουργεί η κοινωνία της πληροφορίας και της επικοινωνίας.

About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif