Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Ανακοίνωση

ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ
ΜΑΚΡΥΟΛΟΥΤΣΑ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΗΛ:26820-26969

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ

Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2005-2006
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου
Μέτρο: «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού»
Έργο: «Κατάρτιση Ανέργων σε Πιστοποιημένα Κ.Ε.Κ»
Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ινστιτούτου Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε Περιφέρειας Ηπείρου (ΚΕΚ ΙΝΕ / ΓΣΕΕ Περιφέρειας Ηπείρου) πρόκειται να υλοποιήσει στο προσεχές διάστημα ένα (1) πρόγραμμα Κατάρτισης Ανέργων στο Ν. Πρέβεζας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εγγεγραμένους/ες ανέργους/ες στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και σε άτομα προερχόμενα από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

 

Τίτλος - Περιγραφή

Πρόγραμμα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΒΡΩΣΙΜΗΣ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Περιφέρεια

ΗΠΕΙΡΟΥ

Νομός

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Ο.Τ.Α.

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Θεματικό Πεδίο

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006

Διάρκεια σε ώρες

325

Αριθμός καταρτιζομένων

18

Εκπαιδευτικό επίπεδο

ΥΕ-ΔΕ

Οι καταρτιζόμενοι δικαιούνται:

  • Εκπαιδευτικό επίδομα 3,50 € μικτό ανά ώρα κατάρτισης ή αν ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες πληθυσμού 5,00 € μικτό ανά ώρα κατάρτισης.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το ΚΕΚ ΙΝ.Ε-ΓΣ.Ε.Ε Ηπείρου (τηλ 26820-26969) ή να προσέλθουν στον Ο.Α.Ε.Δ Πρέβεζας προκειμένου να εκδηλώσουν πρόθεση παρακολούθησης του προγράμματος.

About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif