Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Ανακοίνωση

 
ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ
 

21/8/2007

Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2005-2006
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
Μέτρο 3 - Έργο : «Προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), για άνεργους παλιννοστούντες - μετανάστες - πρόσφυγες και άνεργους για τους οποίους η ανεπαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας λειτουργεί ανασταλτικά στην κοινωνική τους ενσωμάτωση»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ Περιφέρειας Ηπείρου (ΚΕΚ ΙΝΕ / ΓΣΕΕ Περιφέρειας Ηπείρου) πρόκειται να υλοποιήσει στο προσεχές διάστημα ένα (1) πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας για την ομάδα στόχο των παλιννοστούντων στο πλαίσιο του Έργου
«Προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), για άνεργους παλιννοστούντες - μετανάστες- πρόσφυγες και άνεργους για τους οποίους η ανεπαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας λειτουργεί ανασταλτικά στην κοινωνική τους ενσωμάτωση" του Ε.Π. «Απασχόληση & Επαγγελματική Κατάρτιση» που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

 

Τίτλος - Περιγραφή

Πρόγραμμα

ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ

Περιφέρεια

ΗΠΕΙΡΟΥ

Νομός

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Ο.Τ.Α.

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 - 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

Διάρκεια σε ώρες

300

Αριθμός καταρτιζομένων

20

Ωφελούμενοι από την προκήρυξη είναι οι εγγεγραμμένοι Παλιννοστούντες στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ηλικίας άνω των 16 ετών. Οι άνεργοι δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος 4,50 ? μικτό ανά ώρα προκατάρτισης.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το ΚΕΚ ΙΝ.Ε-ΓΣ.Ε.Ε Ηπείρου (τηλ 26820-26969) ή να προσέλθουν στον Ο.Α.Ε.Δ Πρέβεζας προκειμένου να εκδηλώσουν πρόθεση παρακολούθησης του προγράμματος

* Στην κατηγορία των Παλιννοστούντων εντάσσονται τα άτομα που έχουν έρθει από τις χώρες της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ., ομογενείς με Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας ομογενούς, καθώς και ομογενείς από Αυστραλία ή Αμερική και γενικότερα όσοι έχουν Ελληνική ιθαγένεια.
About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif