Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Ανακοίνωση

 
Κωδικός: Υ2-Δ;-Σ

 

Σύμπραξη ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ και ΙΝΕ/ΓΣΕΕ για τη Δια Βίου Μάθηση
Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικό
ΑΘΗΝΑ 2006

 
Αρ. Πρωτ: 87
Πρέβεζα, 24/10/2007

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ Α΄
«ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

(ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ)

Η δράση υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Εργασία & Εκπαίδευση» της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη και λειτουργία προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης από τη ΓΣΕΕ», το οποίο εντάσσεται στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ του ΥΠΕΠΘ (Μέτρο 2.5, Ενέργεια 2.5.1., Πράξη 2.5.1.α σε εφαρμογή του Νόμου 3369/6-7-2005 για τη «Συστηματοποίηση της Δια βίου Μάθησης») και συγχρηματοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και κατά 20% από εθνικούς πόρους.

Τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν θα είναι τα παρακάτω:

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΕ ΩΡΕΣ

ΤΟΠΟΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

1

Τα βασικά εργατικά δικαιώματα στον ιδιωτικό τομέα

25

ΠΡΕΒΕΖΑ

2-3-4 Νοεμβρίου 2007

2

Συστήματα πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων -Επαγγέλματα και Δια βίου μάθηση

25

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

7-8-9 Δεκεμβρίου 2007

3

Συστήματα Αμοιβών και αξιολόγησης του προσωπικού

25

ΑΡΤΑ

18-19-20 Ιανουαρίου 2008

4

Πολιτικές και προγράμματα απασχόλησης

25

ΠΡΕΒΕΖΑ

8-9-10 Φεβρουαρίου 2008

5

Κοινωνική Προστασία

25

ΠΡΕΒΕΖΑ

28-29-30 Μαρτίου 2008

6

Εργασιακές Σχέσεις

25

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

11-12- 13 Απριλίου 2008

7

Βασικές Γνώσεις Πληροφορικής για Εκπαίδευση

25

ΑΡΤΑ

9-10-11 Μαΐου 2008

8

Μετανάστευση και κοινωνικός αποκλεισμός στην ελληνική αγορά εργασίας»

25

ΠΡΕΒΕΖΑ

6-7-8 Ιουνίου 2008

9

Βασικές Τεχνικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων

25

ΠΡΕΒΕΖΑ

4-5-6 Ιουλίου 2008

10

Η πολιτισμική ετερότητα

25

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

11-12-13 Ιουλίου 2008

- Τα παραπάνω προγράμματα εκπαίδευσης απευθύνονται σε συνδικαλιστές (μέλη διοικήσεων σωματείων, εργατικών κέντρων, ομοσπονδιών, επιτροπών υγιεινής και ασφάλειας - συμβουλίων εργαζομένων - επιτροπές χάραξης πολιτικών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, επιτροπών ΝΕΕΚΑΑ ή/και ενεργά μέλη σωματείων εργαζομένων).
- Οι εκπαιδευόμενοι μετά το τέλος των προγραμμάτων θα λάβουν «πιστοποιητικό δια βίου εκπαίδευσης» από το Υπουργείο Παιδείας.
- Όσοι επιθυμούν μπορούν να παρακολουθήσουν από ένα έως και το σύνολο των παραπάνω προγραμμάτων.
- Τέλος, ενημερώνουμε ότι τα προγράμματα θα υλοποιούνται από Παρασκευή μεσημέρι έως και Κυριακή απόγευμα.

Πιστοποίηση γνώσεων-δεξιοτήτων:

Κάθε εκπαιδευόμενος /-η αξιολογείται για τις γνώσεις και τις δεξιότητες που κατακτά, αλλά και αξιολογεί τους εκπαιδευτές του και συνολικά την επιμορφωτική δράση. Με την επαρκή φοίτηση του εκπαιδευομένου/ -ης και την ολοκλήρωση του προγράμματος της επιμόρφωσης θα χορηγείται στους εκπαιδευτικούς Πιστοποιητικό της Δια Βίου Εκπαίδευσης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 9 του Νόμου 3369/2005.

Αίτηση και έγγραφα που τη συνοδεύουν

  • Έντυπη αίτηση για συμμετοχή τους στο πρόγραμμα
  • Σύντομο Βιογραφικό με συνοπτική περιγραφή των σπουδών και των επιμορφωτικών προγραμμάτων, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που κρίνουν οι ίδιοι απαραίτητο (το πολύ μέχρι 2 σελίδες).
  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Ταυτότητας
  • βεβαίωση για συνδικαλιστική ιδιότητα

Οδηγίες Υποβολής Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι /-ες μπορούν να προμηθευτούν την έντυπη Αίτηση Συμμετοχής από την ιστοσελίδα www.inegsee.gr ή από τ o ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Ηπείρουστην παρακάτω διεύθυνση όπου κατατίθενται και οι αιτήσεις συμμετοχής:

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Μακρυόλουτσα Πρέβεζας ΤΚ. 48100

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι μια εβδομάδα πριν την έναρξη του κάθε προγράμματος.

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή άλλη πληροφορία στο τηλ:2682026969 και στη διεύθυνση Μακρυόλουτσα Πρέβεζας (ΙΝ.Ε. Γ.Σ.Ε.Ε. Ηπείρου).
Υπεύθυνος Προγράμματος Πολυμέρης Πούλιος, ώρες 9:00 - 15:00.

Το έργο εντάσσεται στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ του ΥΠΕΠΘ, Μέτρο 2.5, Ενέργεια 2.5.1 ΠΡΑΞΗ 2.5.1.α και χρηματοδοτείται από το ΕΚΤ κατά 80% και από εθνικούς πόρους κατά 20%

About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif