Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Ανακοίνωση

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ Β
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007

A.A

Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου/ας

Κατανόηση Προφορικού

Κατανόηση Γραπτού

Παραγωγή Γραπτού

Παραγωγή Προφορικού

Τελικό Αποτέλεσμα

1

BODINI SPIRO

Επιτυχία

Επιτυχία

Αποτυχία

Επιτυχία

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

2

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΦΑΝΗ

Επιτυχία

Επιτυχία

Επιτυχία

Επιτυχία

ΑΡΙΣΤΑ

3

ΖΙΩΓΚΑ - ZHONGA VALENTINA

Επιτυχία

Επιτυχία

Επιτυχία

Επιτυχία

ΑΡΙΣΤΑ

4

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ - KONSTANDINI VJOLETA

Επιτυχία

Επιτυχία

Επιτυχία

Επιτυχία

ΑΡΙΣΤΑ

5

ΛΙΑΓΚΟΥ - LANGO LAMBRINI

Επιτυχία

Επιτυχία

Επιτυχία

Επιτυχία

ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ

6

ΛΟΥΠΟ - LLUPO KRISTIANA-XΡΙΣΤΙΝΑ

Επιτυχία

Επιτυχία

Επιτυχία

Επιτυχία

ΑΡΙΣΤΑ

7

ΜΕΛΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Επιτυχία

Επιτυχία

Επιτυχία

Επιτυχία

ΑΡΙΣΤΑ

8

ΜΕΣΟΥΤΑΙ - MESUTAJ NATASHA

Επιτυχία

Επιτυχία

Επιτυχία

Επιτυχία

ΑΡΙΣΤΑ

9

ΜΙΚΕ ΕΛΒΙΣΑ

Επιτυχία

Επιτυχία

Επιτυχία

Επιτυχία

ΑΡΙΣΤΑ

1 0

ΜΠΑΜΗ - BAMI VITORIA

Επιτυχία

Επιτυχία

Επιτυχία

Επιτυχία

ΚΑΛΩΣ

1 1

ΜΠΑΜΗΣ - BAMI JORGO

Επιτυχία

Επιτυχία

Επιτυχία

Επιτυχία

ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ

 

1 2

ΜΠΑΜΗΣ - BAMI LOLI

Επιτυχία

Επιτυχία

Επιτυχία

Επιτυχία

ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ

1 3

ΝΟΥΣΗ - NUSHI VJOLETA

Επιτυχία

Επιτυχία

Επιτυχία

Επιτυχία

ΑΡΙΣΤΑ

1 4

ΝΤΑΛΙΑΡΔΑΣ - DALARDHA VANGJEL

Επιτυχία

Επιτυχία

Επιτυχία

Επιτυχία

ΚΑΛΩΣ

1 5

TAPE - ΤΑRE LEFTERIA

Επιτυχία

Επιτυχία

Επιτυχία

Επιτυχία

ΑΡΙΣΤΑ

1 6

ΤΣΙΑΒΟΥ - CAVO ELI

Επιτυχία

Επιτυχία

Επιτυχία

Επιτυχία

ΑΡΙΣΤΑ

1 7

ΤΣΙΚΑ - CIKA VALENTINA

Επιτυχία

Επιτυχία

Επιτυχία

Επιτυχία

ΑΡΙΣΤΑ

 

About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif