Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | ’λλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Ανακοίνωση

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»
 

ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ
ΜΑΚΡΥΟΛΟΥΤΣΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 - 2006
«Έργο: Πρόγραμμα συμπληρωματικής εκπαίδευσης για εργαζόμενους, εποχιακά άνεργους και επιχειρηματίες στο τουρισμό με στόχο την αναβάθμιση των γνώσεων τους»
(Δράση 8.1.5: «Προγράμματα κατάρτισης στα πλαίσια ολοκληρωμένων σχεδίων εξυπηρέτησης των στόχων της τουριστικής πολιτικής»), το οποίo συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 75% και από Εθνικούς πόρους κατά 25%

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ινστιτούτου Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε Ηπείρου, στο πλαίσιο του έργου: Προγράμματα συμπληρωματικής εκπαίδευσης για εργαζόμενους, εποχιακά άνεργους και επιχειρηματίες στο τουρισμό με στόχο την αναβάθμιση των γνώσεων τους» θα υλοποιήσει στην Πρέβεζα ένα πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο:  

«Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών».

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εποχιακά άνεργους, εργαζόμενους, και επιχειρηματίες σε επιχειρήσεις του Τουριστικού τομέα  οι οποίοι εργάζονται σε τουριστικές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

 

 

Τίτλος - Περιγραφή

Πρόγραμμα

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Περιφέρεια

ΗΠΕΙΡΟΥ

Νομός

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Θεματική περίοδος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

11/2/2008 -14/3/2008

Διάρκεια σε ώρες

120

Αριθμός καταρτιζομένων

20

Εκπαδευτικό Επίπεδο
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  Η΄
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΑΕΙ-ΤΕΙ

Οι καταρτιζόμενοι δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα 5 Euro μικτό ανά ώρα.
Οι αιτούντες που επιθυμούν να συμμετέχουν στα προγράμματα κατάρτισης θα πρέπει να προσκομίσουν:

  1. Αίτηση (διατίθεται από το ΚΕΚ)
  2. Βιογραφικό σημείωμα και πρόσφατη φωτογραφία
  3. Αντίγραφα  τίτλων  σπουδών
  4. Φωτοτυπία ταυτότητας
  5. Υπεύθυνη δήλωση ότι παρακολουθούν ένα μόνο πρόγραμμα της παρούσας προκήρυξης
  6. Υπεύθυνη δήλωση και βεβαίωση εργοδότη ότι εργάσθηκαν κατά το έτος 2006 σε τουριστική επιχείρηση

Επιπλέον οι  Άνεργοι  Θα πρέπει να διαθέτουν κάρτα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ και να  έχουν περάσουν τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης μέσω του Κ.Π.Α Πρέβεζας

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το  ΚΕΚ ΙΝ.Ε-ΓΣ.Ε.Ε Ηπείρου (τηλ 26820-26969) προκειμένου να εκδηλώσουν πρόθεση παρακολούθησης του προγράμματος.

About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif