Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Ανακοίνωση

 

ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
 

Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2007-2008

Επιχειρησιακό πρόγραμμα
«Κ ο ι ν ω ν ι α τ η ς π λ η ρ ο φ ο ρ ι α ς»
Έργο: «Π ρόγραμμα κατάρτισης βασικών δεξιοτήτων 15.000 γυναικών »
Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και 20% από το ΠΔΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ινστιτούτου Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε Περιφέρειας Ηπείρου (ΚΕΚ ΙΝΕ / ΓΣΕΕ Περιφέρειας Ηπείρου) πρόκειται να υλοποιήσει στο προσεχές διάστημα δυο προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων γυναικών στο Ν. Πρέβεζας.

Τα προγράμματα απευθύνονται σε γυναίκες εγγεγραμμένες άνεργες στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και σε άτομα προερχόμενα από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

 

Τίτλος - Περιγραφή

Προγράμματα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Τ.Π.Ε (ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ POWER POINT (Κωδ: 30 και 31)

Περιφέρεια

ΗΠΕΙΡΟΥ

Νομός

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Ο.Τ.Α.
ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Θεματικό πεδίο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

12/5/2008 -20/6/2008

Διάρκεια σε ώρες

100

Αριθμός καταρτιζομένων

40

Εκπαδευτικό Επίπεδο
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ-ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ -ΑΕΙ - ΤΕΙ

Βασικό στοιχείο των προγραμμάτων αποτελεί η πιστοποίηση των βασικών δεξιοτήτων χρήσης τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας βάσει του αναγνωρισμένου πιστοποιητικού Cambridge .

Οι καταρτιζόμενοι δικαιούνται:

Εκπαιδευτικό επίδομα 3,50 Euro μικτό ανά ώρα κατάρτισης ή αν ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες πληθυσμού 5,00 Euro μικτό ανά ώρα κατάρτισης.

Oι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το ΚΕΚ ΙΝ.Ε-ΓΣ.Ε.Ε Ηπείρου (τηλ 26820-26969) ή να προσέλθουν στον Ο.Α.Ε.Δ Πρέβεζας προκειμένου να εκδηλώσουν πρόθεση παρακολούθησης του προγράμματος.

About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif