Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Ανακοίνωση

Υπηρεσίες Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων από το ΙΝ.Ε-Γ.Σ.Ε.Ε

Το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε αναπτύσσει μια νέα πρωτοβουλία, η οποία έχει ως στόχο την ενημέρωση, πληροφόρηση και συμβουλευτική των εργαζομένων στους τομείς της Κοινωνικής Ασφάλισης, των Εργασιακών Σχέσεων και της Απασχόλησης.

Σκοπός είναι η παροχή έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης και υποστήριξης σε εργαζόμενους (Έλληνες και οικονομικούς μετανάστες) για θέματα ασφαλιστικής νομοθεσίας, εργασιακών σχέσεων καθώς και για θέματα απασχόλησης και κατάρτισης.

Σε αυτή την πρώτη περίοδο λειτουργίας του δικτύου οι εργαζόμενοι που έχουν ερωτήματα σχετικά με την ασφαλιστική και εργασιακή τους κατάσταση μπορούν να επικοινωνούν με το περιφερειακό ΙΝΕ-ΓΣΕΕ Ηπείρου (Τηλ.26820 26969) προκειμένου να συνταχθεί η σχετική φόρμα υποβολής του ερωτήματος τους.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο παρέχονται στο επισυναπτόμενο αρχείο

About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif