Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένης Παρέμβασης»

Φορέας υλοποίησης : ΟΑΕΔ

Σε ορισμένους νομούς της Ελλάδος λειτουργούν τα Προγράμματα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης που υλοποιούνται σε περιοχές ή κλάδους υψηλής ανεργίας. Οι περιοχές που υπάγονται στο Πρόγραμμα είναι οι νομοί: Άρτας, Θεσπρωτίας, Λάρισας και Πρέβεζας.

 • Επιχορηγούνται άνεργοι ηλικίας 18-60 ετών με το ποσό των 12.326 ευρώ (4.200.000 δρχ.) για να δημιουργήσουν την δική τους μικρή επιχείρηση.

Προτεραιότητες και Δικαιούχοι

 • Στο πρόγραμμα υπάγονται μέχρι και τρία (3) μέλη νεοσυσταθεισών εταιρειών (δηλαδή εταιρειών που συστήνονται και κάνουν έναρξη λειτουργίας στο πλαίσιο του προγράμματος)
 • Ομόρρυθμες εταιρίες (Ο.Ε.), Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ε.Ε), μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους και ΕΠΕ.
 • Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, με την προϋπόθεση ότι οι υποψήφιοι για ένταξη στο πρόγραμμα δεν είναι μισθωτοί ή ημερομίσθιοι.
 • Μέλη Νεοσυσταθέντων Συνεταιρισμών μπορούν να εντάσσονται μέχρι και (10) άτομα.

Εξαιρέσεις

Δεν μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα:

 • Ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, βιολόγοι, ψυχολόγοι, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, αρχιτέκτονες, μηχανικοί, υπομηχανικοί, τοπογράφοι, καθηγητές, δάσκαλοι, εφόσον δημιουργήσουν επιχείρηση παροχής υπηρεσιών.
 • Εργολάβοι δομικών ή χωματουργικών εργασιών και οι ιδιοκτήτες ΤΑΧΙ.
 • Φροντιστήρια γενικά, αίθουσες ψυχαγωγίας και εκμετάλλευσης ψυχαγωγικών ή ηλεκτρονικών παιχνιδιών πρακτορεία ΠΡΟΠΟ και συναφή αυτών, επιχειρήσεις που λειτουργούν μόνον τις βραδινές ώρες (10 μ.μ. - 6 π.μ.), ή επιχειρήσεις που λειτουργούν λιγότερο των πέντε (5) μηνών κατά έτος.
 • Επιχειρήσεις του Πρωτογενή Τομέα εκτός οστρακοτροφίας, ιχθυοκαλλιέργειας, σηροτροφίας, τυροκομίας, εκτροφής σαλιγκαριών και θερμοκηπίων, καθώς και όσοι δημιουργούν Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Ε.)
 • Οι άνεργοι που ζητούν να ενταχθούν στο Ν.Ε.Ε. με δραστηριότητα όμοια με αυτή που είχε επιχείρηση, η οποία διέκοψε τη λειτουργία της και ανήκε σε συγγενικό τους πρόσωπο Α' βαθμού ή σε συζύγους τους κατά τους τελευταίους έξι μήνες πριν την έναρξη της επιχείρησής τους.
 • Οι άνεργοι που είχαν άλλη επιχείρηση ή γενικά εισόδημα από την άσκηση οποιουδήποτε αυτοτελούς επαγγέλματος κατά τους τελευταίους 12 μήνες, καθώς και αυτοί που έχουν επιχορηγηθεί την τελευταία δεκαετία πριν την υπαγωγή τους στο Πρόγραμμα αυτό από το Πρόγραμμα των Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών.

Προϋποθέσεις Ένταξης

 • Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου και να διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ. Η υποχρέωση αυτή διατηρείται μέχρι την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους.
 • Να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή είναι ομογενείς με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στην χώρα μας.
 • Να διαθέτουν Α.Φ.Μ. και το εισόδημά τους, για τους έγγαμους να μην ξεπερνά τα 26.412 Euro (9.000.000 δρχ.), και για τους άγαμους τα 11.739 Euro (4.000.000 δρχ.)

Πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους γραφεία του ΟΑΕΔ ή την Κεντρική Υπηρεσία ΟΑΕΔ :Εθνικής Αντιστάσεως 8, 166 10 Άνω Καλαμάκι, Αθήνα, Τηλ. 210-9989.681, Fax . 210-9980.619, ή στο Internet : http ://www .oaed .gr

 

 

About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif