Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Πρόγραμμα «Ενίσχυσης Γυναικείας Επιχειρηματικότητας»

Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2000-2006)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο Μέτρο 2.8 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης με αρχή εφαρμογής το Υπουργείο Ανάπτυξης και φορέα υλοποίησης τον ΕΟΜΜΕΧ .

Δικαιούχοι - Προϋποθέσεις Ένταξης

 • Γυναίκες 21-55 ετών .
 • Χωρίς επιχειρηματική δραστηριότητα από την 1/1/2001 έως και την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.
 • 75% του μετοχικού κεφαλαίου και η διεύθυνση της επιχείρησης να ανήκουν σε νέους.

Ποσοστό Επιχορήγησης

Το πρόγραμμα προβλέπει την επιχορήγηση σε ποσοστό 50% του εγκεκριμένου συνολικού προϋπολογισμού του επιχειρηματικού σχεδίου. Οι προτάσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 150.000 ευρώ για τον τομέα της Μεταποίησης και τα 90.000 ευρώ για τους τομείς του Εμπορίου, των Υπηρεσιών και του Τουρισμού, με κατώτατο όριο τα 30.000 ευρώ.

Τομείς Δραστηριότητας

Μεταποίηση και Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τη μεταποίηση.

 • Εμπόριο και Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 • Τουρισμός
 • Νέα Κοινωνική Οικονομία (π.χ. περιβάλλον) κ.α.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι επενδυτικές δαπάνες που επιδοτούνται μπορούν να περιλαμβάνουν :

 • Αγορά Εξοπλισμού
 • Μελετητικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Μεταφορά Τεχνογνωσίας
 • Ενέργειες Marketing
 • Ενέργειες Κατάρτισης κ.α.

Το πρόγραμμα της «Νεανικής Επιχειρηματικότητας» έκλεισε στις 15 Απριλίου για την υποβολή προτάσεων και προβλέπεται να προκηρυχθεί και τρίτος κύκλος.

Πληροφορίες

EOMMEX Ξενίας 16 & Έβρου, 11528 Αθήνα, Τηλ:210-7491220, Fax :210-7491153, e - mail : dinecs@eommex.gr , http ://www .eommex .gr / Και στα κατά τόπους Επιμελητήρια.

 

 

About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif