Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΠ - Ηπείρου 2000-2006»

4.7 «Στήριξη της επιχειρηματικότητας στις ορεινές περιοχές - Καινοτόμες δράσεις:

4.7.1 Μικρές μεταποιητικές μονάδες επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων

  • Ποσοστό 50% και για συνολικό επιλέξιμο κόστος μέχρι 440.000 ευρώ.

4.7.2 Μονάδες παραδοσιακής βιοτεχνίας

  • Ποσοστό 60% (για την περιφέρεια Ηπείρου) και για συνολικό επιλέξιμο κόστος μέχρι 440.000 ευρώ.

4.7.3 Μικρές αγροτουριστικές μονάδες

  • Ποσοστό 60% (για την περιφέρεια Ηπείρου) και για συνολικό επιλέξιμο κόστος μέχρι 440.000 ευρώ.

Υποστήριξη Υλοποίησης των Προγραμμάτων

Για την υλοποίηση και παρακολούθηση των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων έχουν συσταθεί οι Δομές Στήριξης

Η Δομή Στήριξης Ηπείρου

Η δομή Στήριξης Ηπείρου είναι η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Α.Σ.Η.Κ. Α.Ε.), με έδρα τα Ιωάννινα, που είναι η έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου. Η Α.Σ.Η.Κ. Α.Ε. λειτουργεί ένα ενιαίο δίκτυο με συνεργαζόμενους φορείς, έναν για κάθε νομό

  • Αντένα Νομού Ιωαννίνων: Αναπτυξιακή Ήπειρος Α.Ε.

Συντονιστής : Κιτσάκης Βασίλειος, Διεύθυνση : Πλατεία Πύρρου & Μ. Αγγέλου, Ιωάννινα 45332, Τηλ. 26510-36686, Fax . 26510-33419, e - mail : epirus @epirussa .gr , Ιστοσελίδα : www .epirussa .gr

  • Αντένα Νομού Θεσπρωτίας: Αναπτυξιακή Εταιρεία (ΑΝ.Ε.Θ. Α.Ε.)

Διεύθυνση : Π. Τσαλδάρη 16, 46100 Ηγουμενίτσα, Τηλ./ Fax 26650 - 25788

  • Αντένα Νομού Άρτας & Πρέβεζας: Εταιρεία Ανάπτυξης Νότιας Ηπείρου - Αμβρακικού (ΕΤΑΝΑΜ)

Συντονιστής :Παυλίδης Παύλος, Διεύθυνση : :Παυλίδης Παύλος, Διεύθυνση : Λασκαράτου - Περιοχή Υδραγωγείου - Πρέβεζα 48 100 ΤΗΛ. 26820 - 89150-1,   Fax . 26820 - 22511, e - mail : etanam @ otenet . gr , http :// www . etanam . gr

 

About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif