Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Επενδυτικές Eυκαιρίες από την
Κοινοτική Πρωτοβουλία «LEΑDER+»


Ενισχύσεις σε Επενδύσεις - Στήριξη στην Επιχειρηματικότητα

Το LEADER+ αν και πρόκειται για πρόγραμμα του αγροτικού τομέα, στην ουσία όμως αφορά στο σύνολο σχεδόν των ιδιωτικών επιχειρήσεων με κεντρικό στόχο την παροχή ενισχύσεων για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων είναι η Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2003 και ώρα 15:00

ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

(Μέτρο 1.2.1) - Παρεμβάσεις Αγροτικού Τουρισμού Ολοκληρωμένης Προσέγγισης

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο τοπικό πρόγραμμα στην περιοχή παρέμβασης, θετικές ενδείξεις για δυνατότητα ανάπτυξης αγροτικού τουρισμού παρουσιάζουν οι ακόλουθοι τομείς:

 • Ορεινός τουρισμός με κύρια κατεύθυνση τον ορεινό όγκο των Τζουμέρκων και του Γαβρόγου.
 • Οικολογικός/φυσιολατρικός τουρισμός κυρίως στην περιοχή του Αμβρακικού, αλλά και του δέλτα και των στενών του Αχέροντα.
 • Πολιτιστικός τουρισμός, συνδεόμενος με τα ιστορικά, αρχαιολογικά ενδιαφέροντα της περιοχής και ειδικότερα το νεκρομαντείο του Αχέροντα, το ιστορικό Ζάλογγο, την αρχαία Νικόπολη αλλά και μεγάλο αριθμό διάσπαρτων βυζαντινών μνημείων.
 • Αθλητικός τουρισμός - τουρισμός περιπέτειας, και κυρίως στους ποταμούς Άραχθο και Αχέροντα, στην λίμνη Ζηρού και Πουρναρίου καθώς επίσης αεροπτερισμός.
 • Ιαματικός τουρισμός, με αξιοποίηση των ιαματικών πηγών Χανόπουλου
 • Αγροτοτουρισμός με την μορφή των επισκέψιμων αγροκτημάτων και εκτροφείων άγριων θηραμάτων κ.ά.

Δράσεις

 • Δημιουργία και βελτίωση υποδομών διανυκτέρευσης
 • Δημιουργία - βελτίωση των υποδομών εστίασης.
 • Ανάπτυξη αγροτουρισμού (επισκέψιμα αγροκτήματα με πρόβλεψη υποδομής διανυκτέρευσης).
 • Ανάπτυξη εναλλακτικών και ειδικών μορφών αγροτικού τουρισμού, (θρησκευτικός, ιαματικός, ορεινός, εκπαιδευτικός, κατασκηνωτικός κ.λπ)
 • Δημιουργία τοπικών κέντρων οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού.
 • Βελτιώσεις επιχειρήσεων αγροτικού τουρισμού για προσαρμογή στις ανάγκες πιστοποίησης ή δικτύωσης ( clusters ).

Ποσοστό Ενίσχυσης - σε όλες τις παραπάνω δράσεις είναι 60% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης

(Μέτρο 1.2.2) -Μικρές επιχειρήσεις του αγροτικού και των λοιπών τομέων της οικονομίας

Μπορεί να ενισχυθεί η δημιουργία ή επέκταση / βελτίωση επιχειρήσεων που θα παράγουν ή θα επεξεργάζονται τοπικά προϊόντα, τα οποία θα μπορούν άμεσα να συνδεθούν με το κύκλωμα των επισκεπτών.

 • Ως γενική κατεύθυνση για όλες τις δράσεις απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα θα είναι η ενίσχυση μικρών επιχειρήσεων οι οποίες :
 • Δημιουργούν ή βελτιώνουν βιοτεχνικές δραστηριότητες
 • Βελτιώνουν την οργάνωση και την ποιότητα του βιοτεχνικού ή τοπικού προϊόντος, που σχετίζεται με το κύκλωμα των επισκεπτών
 • Αξιοποιούν προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής, ιδίως προϊόντα ποιοτικά και χαρακτηριστικά της περιοχής.
 • Συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
 • Συμβάλλουν στη δημιουργία συλλογικών σχημάτων και δικτύων.
 • Προκειμένου για επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων θα πρέπει να υπάρχει δέσμευση του υποψηφίου για την εξασφάλιση πιστοποίησης HACCP

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ

 • Βιοτεχνικές μονάδες (οικοτεχνία, χειροτεχνία και παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης ).
 • Επιχειρηματική αξιοποίηση τοπικών φυσικών πόρων.
 • Επιχειρήσεις μεταποίησης - τυποποίησης προϊόντων φυτικής παραγωγής.
 • Επιχειρήσεις μεταποίησης τυποποίησης προϊόντων ζωικής παραγωγής.
 • Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση.
 • Αξιοποίηση παραδοσιακών τεχνικών και χωρών (πατητήρια, κελάρια, επισκέψιμα οινοποιία, νερόμυλοι, μαντάνια κ.α.).
 • Εκτροφεία θηραμάτων.
 • Βελτίωση επιχειρήσεων κυρίως προς την κατεύθυνση προστασίας περιβάλλοντος.
 • Βελτίωση επιχειρήσεων για την προσαρμογή στις ανάγκες πιστοποίησης η δικτύωσης (clusters).

Ποσοστό Ενίσχυσης - κυμαίνεται ανάλογα με τη δράση, από 50% - 75% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.

(Μέτρο 1.2.3) - Επενδύσεις που ενισχύουν τη συλλογική, τομεακή και διατομεακή δράση με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και νέων τεχνικών.

Αφορούν πιλοτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις για τη δικτύωση των επιχειρήσεων και την προώθηση των πιστοποιημένων ποιοτικών προϊόντων με βάση τα διεθνή πρότυπα. Περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

 • Εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας ( ISO & HACCP ).
 • Δικτύωση ομοειδών η συμπληρωματικών επιχειρήσεων (clusters).
 • Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφόρησης για τις MME (π.χ. δημιουργία website) Ανάπτυξη, πιστοποίηση και έλεγχος ποιοτικών σημάτων (ΠΟΠ, ΠΓΕ, βιολογικών προϊόντων κ.α.)

Ποσοστό Ενίσχυσης - σε όλες τις παραπάνω δράσεις είναι 45% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.

Πληροφορίες

 • Δομή Στήριξης Ηπείρου Α.Σ.Η.Κ. Α.Ε.

Διεύθυνση:Χαριλάου Τρικούπη 38, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, Τ.Κ.: 453 32
Τηλ.: (26510) 22262 - 65137 - 36293, Fax: 26510 37322
E-mail: info@asik.gr, Ιστοσελίδα: http ://www.asik.gr

 • Αναπτυξιακή ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.

Διεύθυνση: Πλατεία Πύρρου κ' Μιχαήλ Αγγέλου , ΙΩΑΝΝΙΝΑ, Τ.Κ.: 453 32
Τηλ.: (26510) 36686 - 74187 - 76102, Fax : 26510 33419
E - mail : epirus @ epirussa . gr , Ιστοσελίδα: http :// www . epirussa . gr

 • Αναπτυξιακή Νομού Θεσπρωτίας(ΑΝ.Ε.Θ.) Α.Ε.

Διεύθυνση: Παναγή Τσαλδάρη 16, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ,Τ.Κ.: 461 00
Τηλ.: 26650 25788, Fax: 26650 25788
E-mail: anethesp@otenet.gr

 • Εταιρεία Ανάπτυξης Νότιας Ηπείρου - Αμβρακικού(ΕΤΑΝΑΜ)

Συντονιστής : Παυλίδης Παύλος, Διεύθυνση : Λασκαράτου - Περιοχή Υδραγωγείου - ΠΡΕΒΕΖΑ 48 100 ΤΗΛ. 2682 - 089150-1,   Fax . 2682 - 022511, e - mail : etanam @otenet .gr ,

Σκουφά & Σπ. Λάμπρου 1 - 47100 ΑΡΤΑ, τηλ. 26810 77115,

Ιστοσελίδα: http ://www .etanam .gr

Πληροφορίες στο Διαδίκτυο : http://www.minagric.gr/greek/3.3_LEADER.html

About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif