Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΠ - Ηπείρου 2000-2006»

ΑΞΟΝΑΣ 4 - Αειφόρος Ανάπτυξη της Υπαίθρου

Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ανάπτυξης περιοχών της υπαίθρου

Οι Περιοχές

Α: Δήμος Παραμυθιάς, Δήμος Αχέροντα, Κοινότητα Σουλίου.

Β: Δήμος Θεσπρωτικού, Δήμος Λούρου (εκτός των Δ.Δ. Λούρου, Ωρωπού και Στεφάνης), Κοινότητα Κρανιάς, Δήμος Ανωγείου, Δήμος Ξηροβουνίου, Δήμος Φιλιππιάδας (πλην των Δ.Δ. Φιλιππιάδας, Πέτρας και Νέας Κερασούντας).

Γ: Δήμος Δωδώνης, Δήμος Σελλών, Δήμος Δερβιζιάνων, Δήμος Αγίου Δημητρίου.

Δ: Δήμος Μετσόβου, Δήμος Εγνατίας, Κοινότητα Συράκου, Κοινότητα βαθυπέδου, Κοινότητα Καλαρρυτών, Κοινότητα Ματσουκίου, Δήμος Τζουμέρκων, Δήμος Κατσανοχωρίων.

Ε: Κοινότητα Παπίγκου, Δήμος Κεντρικού Ζαγορίου, Δήμος Καλπακίου, Δήμος Άνω Καλαμά, Δήμος Εκάλης, Δήμος Ζίτσας, Δήμος Ευρυμενών.

Τα Μέτρα

4.3 « Επενδύσεις στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις - Προβολή τοπικών προϊόντων»

4.3.1 Διαφοροποίηση γεωργικών δραστηριοτήτων (σχέδια βελτίωσης)

  • Ποσοστό ενίσχυσης 60% (για την περιφέρεια Ηπείρου) και για συνολικό επιλέξιμο κόστος μέχρι 440.000Ευρώ.

4.3.2 Υπηρεσίες Διαχείρισης Εκμεταλλεύσεων

  • Ποσοστό ενίσχυσης θα φθάνει μέχρι το 70% και δεν θα υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ ανά δικαιούχο (συνεργαζόμενες εκμεταλλεύσεις) ανά τριετία.

4.3.3 Προβολή - Προώθηση Τοπικών Προϊόντων

  • Ποσοστό ενίσχυσης θα φθάνει μέχρι το 75% του συνολικού επιλέξιμου κόστους και δεν θα υπερβαίνει τα ανά δικαιούχο ανά τριετία.

4.4 «Προστασία περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τη γεωργία, τη δασοκομία, τη διατήρηση του τοπίου καθώς και τις συνθήκες εκτροφής ζώων.

4.7 «Στήριξη της επιχειρηματικότητας στις ορεινές περιοχές - Καινοτόμες δράσεις:

4.7.1 Μικρές μεταποιητικές μονάδες επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων

  • Ποσοστό 50% και για συνολικό επιλέξιμο κόστος μέχρι 440.000 ευρώ.

4.7.2 Μονάδες παραδοσιακής βιοτεχνίας

  • Ποσοστό 60% (για την περιφέρεια Ηπείρου) και για συνολικό επιλέξιμο κόστος μέχρι 440.000 ευρώ.

4.7.3 Μικρές αγροτουριστικές μονάδες

  • Ποσοστό 60% (για την περιφέρεια Ηπείρου) και για συνολικό επιλέξιμο κόστος μέχρι 440.000 ευρώ.

Υποστήριξη Υλοποίησης των Προγραμμάτων

Για την υλοποίηση και παρακολούθηση των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων έχουν συσταθεί οι Δομές Στήριξης

Η Δομή Στήριξης Ηπείρου

Η δομή Στήριξης Ηπείρου είναι η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Α.Σ.Η.Κ. Α.Ε.), με έδρα τα Ιωάννινα, που είναι η έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου. Η Α.Σ.Η.Κ. Α.Ε. λειτουργεί ένα ενιαίο δίκτυο με συνεργαζόμενους φορείς, έναν για κάθε νομό

  • Αντένα Νομού Ιωαννίνων: Αναπτυξιακή Ήπειρος Α.Ε.

Συντονιστής : Κιτσάκης Βασίλειος, Διεύθυνση : Πλατεία Πύρρου & Μ. Αγγέλου, Ιωάννινα 45332, Τηλ. 26510-36686, Fax . 26510-33419, e - mail : epirus @epirussa .gr , Ιστοσελίδα : www .epirussa .gr

  • Αντένα Νομού Θεσπρωτίας: Αναπτυξιακή Εταιρεία (ΑΝ.Ε.Θ. Α.Ε.)

Διεύθυνση : Π. Τσαλδάρη 16, 46100 Ηγουμενίτσα, Τηλ./ Fax 26650 - 25788

  • Αντένα Νομού Άρτας & Πρέβεζας: Εταιρεία Ανάπτυξης Νότιας Ηπείρου - Αμβρακικού (ΕΤΑΝΑΜ)

Συντονιστής :Παυλίδης Παύλος, Διεύθυνση : :Παυλίδης Παύλος, Διεύθυνση : Λασκαράτου - Περιοχή Υδραγωγείου - Πρέβεζα 48 100 ΤΗΛ. 26820 - 89150-1,   Fax . 26820 - 22511, e - mail : etanam @ otenet . gr , http :// www . etanam . gr

About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif