Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περιφερειακά Επενδυτικά Προγράμματα

μέσω Τραπεζών (ΠΕΠ) - Γ'ΚΠΣ

Δεύτερος κύκλος προκήρυξης θα ξεκινήσει μέσα στο 2003 για την επιχορήγηση περίπου 10.000 μικρομεσαίων βιομηχανικών και τουριστικών επιχειρήσεων

Το πρόγραμμα αφορά σχεδόν το σύνολο των παραγωγικών κλάδων με εξαίρεση των εταιρειών αλιείας, υδατοκαλλιέργειας, μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και ναυπηγείων. Αφορά επίσης όλες σχεδόν τις εταιρείες τουριστικών καταλυμάτων (που δεν ξεπερνούν σε μέγεθος τις 50 κλίνες ή τις 100 θέσεις για τα camping ), απευθύνεται επίσης σε τουριστικά ή ναυλομεσιτικά γραφεία, σε επιχειρήσεις οδικών μεταφορών κ.α.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος φθάνει στα 250 εκατ. Ευρώ, στα οποία προστίθεται και το ποσό που θα περισσέψει από την προκήρυξη ύψους 168 εκατ. Ευρώ που έληξε πρόσφατα.

Τα προγράμματα επιχορηγούν επιχειρήσεις έως 50 ατόμων και με τζίρο έως 4 εκατ. Ευρώ ( την τελευταία τριετία). Το ποσοστό της επιχορήγησης μπορεί να φθάσει στο 45% του κόστους του έργου .

Το πρόγραμμα αφορά τις υφιστάμενες αλλά και σε υπό ίδρυση μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Τα Σημαντικότερα Σημεία

 • Η δραστηριότητα της εταιρίας πρέπει να περιλαμβάνεται σε μία από τις συνολικά 24 «επιλέξιμες κατηγορίες» στη μεταποίηση και τις 7 στον τουρισμό.
 • Η επιχείρηση πρέπει να πληροί το κριτήριο της ανεξαρτησίας, δηλαδή να μην ανήκει, κατά ποσοστό 25% ή και περισσότερο του μετοχικού κεφαλαίου, σε άλλη εταιρεία ή από κοινού, σε περισσότερες επιχειρήσεις που δεν είναι μικρομεσαίες.
 • Να απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους.
 • Να έχει ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 4.000.000 ευρώ ή συνολικό ενεργητικό που δεν υπερβαίνει τα 5.000.000 ευρώ.
 • Πρέπει να γνωρίζει σε ποια από τις 3 γεωγραφικές ενότητες ανήκει η περιοχή του.

Κάθε περιοχή έχει διαφορετικά κριτήρια αριθμού εργαζομένων και κύκλου εργασιών και δίνει διαφορετικό ποσοστό επιχορήγησης αλλά και όρια επένδυσης. Εφόσον εκπληρώνονται οι παραπάνω προϋποθέσεις, τότε ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να αναζητήσει τις ενέργειες που είναι «επιλέξιμες», δηλαδή τυγχάνουν επιχορήγησης σε κάθε περιφέρεια.

Αυτά τα στοιχεία παρέχονται αναλυτικά για κάθε περιφέρεια, στους οδηγούς που διανέμουν οι τράπεζες.

Η περιοχή διαμορφώνει την επιδότηση

Η ελληνική επικράτεια χωρίζεται σε τρεις γεωγραφικές ενότητες από τις οποίες εξαρτάται το ποσοστό της επιχορήγησης που δικαιούνται οι επιχειρήσεις. Η Ήπειρος ανήκει στην ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ3

Χρηματοδότηση

Οι περιοχές που της ενότητας 3 ενισχύονται με ποσοστό 45% του προϋπολογισμού, ο οποίος πρέπει να κυμαίνεται από 30.000 έως 150.000 Ευρώ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

1. Μεταποιητικές Επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις που προσδοκούν να χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις :

 • Ο αριθμός των απασχολουμένων πρέπει να κυμαίνεται από 0 έως 50 εργαζόμενους.
 • Ο κύκλος εργασιών πρέπει να κυμαίνεται κατά μέσο όρο στην τριετία από 50.000 μέχρι 4.000.000 Ευρώ

Ενέργειες που Χρηματοδοτούνται

 • Δημιουργία, επέκταση εκσυγχρονισμός χώρων παραγωγής, αποθήκευσης και διοίκησης της επιχείρησης.
 • Εξορθολογισμός, διαφοροποίηση, εκσυγχρονισμός διαδικασιών παραγωγής και διοίκησης της επιχείρησης.
 • Μετεγκατάσταση οχλουσών μεταποιητικών μονάδων.
 • Προστασία περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας.
 • Κατασκευή πρωτοτύπου εφεύρεσης.
 • Δημιουργία, επέκταση, εκσυγχρονισμός εργαστηρίων εφαρμοσμένης βιομηχανικής έρευνας.
 • Ανάπτυξη και καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία.
 • Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των προϊόντων.
 • Ενσωμάτωση αποτελεσμάτων έρευνας στην παραγωγή.
 • Ανάπτυξη προϊόντων και εφαρμογών πληροφορικής.

2. Τουριστικές Επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις που προσδοκούν να χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις :

 • Ο αριθμός των απασχολουμένων πρέπει να κυμαίνεται από 0 έως 50 εργαζόμενους.
 • Ο κύκλος εργασιών πρέπει να κυμαίνεται κατά μέσο όρο στην τριετία από 20.000 μέχρι 4.000.000 Ευρώ

Ενέργειες που Χρηματοδοτούνται

 • Εκσυγχρονισμός κτιρίων και εγκαταστάσεων τουριστικών καταλυμάτων.
 • Εξορθολογισμός, εκσυγχρονισμός υπηρεσιών και διοικητικών διαδικασιών της επιχείρησης.
 • Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών.
 • Ανάπτυξη καινοτομιών (Ανάπτυξη και διαχείριση ειδικών μορφών τουρισμού, infokiosk, πολυμέσα κ.λ.π.)

Oι συνεργαζόμενες Τράπεζες

Ως φορείς υποστήριξης έχουν ορισθεί τα παρακάτω πιστωτικά ιδρύματα:

Εθνική Τράπεζα, Εμπορική Τράπεζα, Αγροτική Τράπεζα, EFG Eurobank - Ergasias , Alpha Bank , Τράπεζα Πειραιώς - ΕΤΒΑ bank , Citibank , Bayerische HYPO - UND Vereinsbank , Γενική Τράπεζα, Τράπεζα Αττικής, Εγνατία Τράπεζα, Τράπεζα Κύπρου, ASPIS Bank , Nova Bank , Probank , Ωμέγα Τράπεζα, FBB - Πρώτη Επιχειρηματική Τράπεζα, Ελληνική Τράπεζα, Συνεταιριστική Τράπεζα Έβρου, Συνεταιριστική Τράπεζα Ιωαννίνων «Ο Στόχος», Πανγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας, Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου, Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Τρικάλων, Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου - Λήμνου και Συνεταιριστική Τράπεζα Ευβοίας.

About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif