Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Εκσυγχρονισμός Τουριστικών Μονάδων

Τα τρία προγράμματα που καλύπτουν πολλές ανάγκες χρηματοδότησης των τουριστικών επιχειρήσεων. Από τον εκσυγχρονισμό των κτιρίων τους μέχρι τη διάδοση της .κουζίνας τους

Δράση 2.2.2: "Ποιοτικός εκσυγχρονισμός μικρών καταλυμάτων".

Στόχος του Προγράμματος

Στόχος του Προγράμματος είναι ο ποιοτικός εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, και τελικά και των υπηρεσιών, των μικρών καταλυμάτων, που δεν εντάσσονται στον αναπτυξιακό νόμο 2601/98.
Η διάρκεια εφαρμογής της Δράσης 2 ορίζεται μέχρι την 30/06/2006.

Επιλέξιμες ενέργειες:

 1. Βελτίωση - Αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων (π.χ. κοινόχρηστα κτίρια, βαφές, επιχρίσματα).
 2. Εκσυγχρονισμός κινητού εξοπλισμού εσωτερικών χώρων (π.χ. κλιματιστικά, έπιπλα)
 3. Έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου (π.χ. κήποι, πέργκολες, πισίνες).
 4. Επενδύσεις σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό (π.χ. ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τηλεφωνικά κέντρα).
 5. Έργα εξοικονόμησης και υποκατάστασης της συμβατικής ενέργειας (π.χ. ηλιακοί θερμοσίφωνες.)
 6. Έργα προστασίας περιβάλλοντος, ασφάλειας και υγιεινής (π.χ. πυρασφάλεια, εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων).
  • Απαραίτητος όρος για να χρηματοδοτηθούν οι προτάσεις είναι να περιλαμβάνουν ενέργειες τριών τουλάχιστον από τις παραπάνω κατηγορίες.

Δικαίωμα Συμμετοχής

 • Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια, ανεξαρτήτως κατηγορίας.
 • Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα, ανεξαρτήτως κατηγορίας.
 • Κάμπινγκ Δ' Κατηγορίας
 • Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες
 • Τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις.
 • Ξενοδοχεία και κάμπινγκ Γ' κατηγορίας και άνω.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 • Η επιχείρηση ν α απασχολεί με σχέση εξαρτημένης εργασίας έως 50 άτομα και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών έως 880.411 ευρώ.
 • Ο χρόνος λειτουργίας της να είναι τ ουλάχιστον τρία (3) έτη, έστω και εποχικά, ανεξαρτήτως τυχόν αλλαγής ιδιοκτήτη ή μισθωτή.
 • Να διαθέτει Ειδικό Σήμα του ΕΟΤ σε ισχύ (ή βεβαίωση ΕΟΤ, ότι εκκρεμεί η έκδοση ή ανανέωση του σήματος, μόνο προκειμένου για ξενοδοχεία,camping και ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια και διαμερίσματα, που υπόκεινται στις ρυθμίσεις του νόμου 2919/2001«Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή κ.ά. διατάξεις»).

Ύψος Επιχορήγησης

Η επιδότηση μπορεί να καλύψει μέχρι το 40% του προϋπολογισμού της επένδυσης. Το υπόλοιπο 60% καλύπτεται με ιδιωτική συμμετοχή των επενδυτών.

Ο μέγιστος προϋπολογισμός των προτεινόμενων επενδύσεων μπορεί να είναι :

α)Μεμονωμένες Επιχειρήσεις: 73.367,57 ευρω .

Β)Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις 117.388,11 ευρώ.
Προτάσεις συμμετοχής είναι δυνατόν να υποβάλλονται οποτεδήποτε από την 1 η Ιουλίου 2002 και μέχρι τη λήξη του Προγράμματος στις 30/06/2006

Πληροφορίες

 • ΕΟΤ , Τηλ. 210-3271.632, 210-3271.634, κ.κ. Σκουρολιάκου, Βούρτσης, Νομπιλάκη και στο 210-3271.637 κα. Παπαγιάννη
 • Στο Διαδίκτυο : http ://www .gnto .gr /
About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif