Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Εκσυγχρονισμός Τουριστικών Μονάδων

Τα τρία προγράμματα που καλύπτουν πολλές ανάγκες χρηματοδότησης των τουριστικών επιχειρήσεων. Από τον εκσυγχρονισμό των κτιρίων τους μέχρι τη διάδοση της .κουζίνας τους

Δράση 2.2.3 : "Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Μ.Μ.Ε όλων των κλάδων του τουριστικού τομέα".

Στόχος του Προγράμματος

είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όλων των κλάδων του τουριστικού τομέα. Οι προτάσεις που θα υποβάλλονται από τους υποψήφιους επενδυτές θα πρέπει να οδηγούν σε βελτίωση της οργάνωσης των επιχειρήσεών τους

Ηεφαρμογή του διαρκεί μέχρι 30/06/2006.

Επιλέξιμες Ενέργειες :

 • Έρευνα αγοράς - εκπόνηση μελετών Marketing (π.χ. έρευνα τάσεως διεθνούς αγοράς, αναζήτηση νέων αγορών κ.λ.π.)
 • Αναδιοργάνωση - αυτοματοποίηση - ηλεκτρονική δικτύωση (π.χ. απόκτηση Η/Υ, λογισμικού, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού κ.λ.π.).
 • Προβολή - διαφήμιση (π.χ. διαφημιστικές καταχωρήσεις, φυλλάδια κ.λ.π.)
 • Δημιουργία κοινών τουριστικών πακέτων, συνδυασμένες ενέργειες ένταξης σε πακέτα εναλλακτικών μορφών τουρισμού (σχεδιασμός και διοργάνωση).
 • Απόκτηση και εφαρμογή τεχνογνωσίας όσον αφορά την ανάπτυξη και διαχείριση ειδικών μορφών τουρισμού (αγορά τεχνογνωσίας, εκπαίδευση προσωπικού κ.λ.π.)
 • Συνενώσεις - συγχωνεύσεις ΜΜΕ (ενέργειες υλοποίησης διαδικασιών συνένωσης - συγχώνευσης)
  • Οι επιχειρήσεις μπορούν να επιλέξουν μία ή και περισσότερες ενέργειες από τις παραπάνω κατηγορίες, με στόχο την υλοποίηση προτάσεων ολοκληρωμένου χαρακτήρα.

Δικαίωμα Συμμετοχής

 • Ξενοδοχεία και Κάμπινγκ.
 • Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια και διαμερίσματα.
 • Τουριστικά γραφεία και Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (ΤΕΟΜ).
 • Επιχειρήσεις Εκμίσθωσης Αυτοκινήτων Ι.Χ.
 • Ναυλομεσιτικά Γραφεία.
 • Επιχειρήσεις - Πλοιοκτήτες τουλάχιστον πέντε (5) επαγγελματικών σκαφών αναψυχής του Ν. 2743/99, καθώς και επιχειρήσεις κρουαζιερόπλοιων δυναμικότητας μέχρι 50 επιβατών (εξαιρουμένου του πληρώματος).
 • Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης εγκαταστάσεως ειδικής τουριστικής υποδομής (δηλαδή επιχειρήσεις εκμετάλλευσης γκολφ, μαρίνων, συνεδριακών κέντρων, χιονοδρομικών κέντρων, κέντρων θαλασσοθεραπείας, ιαματικών πηγών κ.λ.π.).
 • Καταστήματα τουριστικών ειδών, εφόσον διαθέτουν ειδικό σήμα ΕΟΤ.
 • Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες.
 • Τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις.

Προϋποθέσεις

Βασική προϋπόθεση συμμετοχής, προκειμένου για μεμονωμένη επιχείρηση, είναι να απασχολεί με σχέση εξαρτημένης εργασίας έως 150 άτομα και να έχει ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 4.400.000 ευρώ.

Όρια Προϋπολογισμών

 • Μεμονωμένε επιχειρήσεις μέχρι 58.700 ευρώ
 • Συνεργαζόμενες 58.700 ευρώ πολλαπλασιαζόμενα με τον αριθμό των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.

Η δημόσια επιχορήγηση μπορεί να καλύψει ποσοστό μέχρι 40% του προϋπολογισμού της πρότασης. Το υπόλοιπο 60% καλύπτεται με ιδιωτική συμμετοχή των επενδυτών.

Προτάσεις συμμετοχής είναι δυνατόν να υποβάλλονται από την 1-7-2002 και μέχρι τη λήξη της διάρκειας εφαρμογής του προγράμματος (30.06.2006)

Πληροφορίες

 • ΕΟΤ , τηλ. 210-3271.632, 210-3271634, κ.κ. Σκουρολιάκου, Βούρτσης και Νομπιλάκη και στο 210-3271.637 κα. Παπαγιάννη.
 • Στο Διαδίκτυο : http ://www .gnto .gr /
About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif