Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Εκσυγχρονισμός Τουριστικών Μονάδων

Τα τρία προγράμματα που καλύπτουν πολλές ανάγκες χρηματοδότησης των τουριστικών επιχειρήσεων. Από τον εκσυγχρονισμό των κτιρίων τους μέχρι τη διάδοση της .κουζίνας τους

Δράση 5.2.2: "Παρεμβάσεις Υποστήριξης του Τουριστικού Τομέα για την Αξιοποίηση του Πολιτιστικού Αποθέματος".

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Διάδοση και καθιέρωση Ελληνικής Κουζίνας και ενίσχυση επιχειρήσεων για την απόκτηση σήματος ΕΟΤ για την Ελληνική κουζίνα.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα" (ΕΠΑΝ) Μέτρο 5.2,
Σε εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα για την ενίσχυση φορέων με στόχο τη διάδοση και καθιέρωση της ελληνικής κουζίνας, ώστε να αποτελέσει σημαντικό και αναγνωρίσιμο στοιχείο του συνολικού ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Επίσης, στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων για την απόκτηση σήματος ΕΟΤ για την ελληνική κουζίνα.

Η εφαρμογή του προγράμματος διαρκεί μέχρι την 31/12/2004, οπότε και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι επενδύσεις που θα χρηματοδοτηθούν.

Ο συνολικό προϋπολογισμός του προγράμματος φθάνει τα 14.673.514,31 ευρώ.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγκαταστημένες στην ελληνική επικράτεια και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες

Δικαίωμα Συμμετοχής

 • Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εστίασης.
 • Ξενοδοχεία και Κάμπινγκ στα οποία λειτουργούν εστιατόρια.
 • Επιχειρήσεις ειδικής τουριστικής υποδομής οι οποίες λειτουργούν εστιατόρια.
 • Επιχειρήσεις ακτοπλοϊκών εταιρειών ή και κρουαζιερόπλοιων οι οποίες λειτουργούν εστιατόρια.

Προϋποθέσεις

Βασική προϋπόθεση συμμετοχής για μία επιχείρηση είναι:

 • N α απασχολεί με σχέση εξαρτημένης εργασίας έως 10 άτομα το πολύ.
 • N α έχει ετήσιο κύκλο εργασιών έως 880.411 ευρώ.
 • Ο χρόνος λειτουργίας της να είναι τ ουλάχιστον τρία (3) έτη, έστω και εποχικά, ανεξαρτήτως τυχόν αλλαγής ιδιοκτήτη ή μισθωτή.
 • Να διαθέτει Ειδικό Σήμα του ΕΟΤ σε ισχύ (ή βεβαίωση ΕΟΤ, ότι εκκρεμεί η έκδοση ή ανανέωση του σήματος, μόνο προκειμένου για ξενοδοχεία,camping και ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια και διαμερίσματα, που υπόκεινται στις ρυθμίσεις του νόμου 2919/2001«Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή κ.ά. διατάξεις»).

Όρια Προϋπολογισμών

Ο μέγιστος προϋπολογισμός πρότασης προς ενίσχυση ανέρχεται σε 29.350 ευρώ για κάθε μονάδα εστίασης. Οι προτάσεις που θα εγκριθούν, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέσα σε δώδεκα μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

 • Η δημόσια επιχορήγηση θα φθάσει το 50% του προϋπολογισμού της πρότασης.
 • Αιτήσεις συμμετοχής είναι δυνατόν να υποβάλλονται οποτεδήποτε μέχρι και τις 30/06/2003.
 • Τα έντυπα του προγράμματος μπορούν να αναζητούν οι ενδιαφερόμενοι στα γραφεία του ΕΟΤ (Αμερικής 2Β, Αθήνα, 105 64) ή στον κόμβο του ΕΟΤ στο Διαδίκτυο : http ://www .gnto .gr και στους κατά τόπους ΕΦΔ.

Πληροφορίες

 • ΕΟΤ , Τηλ. 210-3271.632, 210-3271.634, κ.κ. Σκουρολιάκου, Βούρτσης, Νομπιλάκη και στο 210-3271.637 κα. Παπαγιάννη
 • Στο Διαδίκτυο : http ://www .gnto .gr /

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

1

Διαμόρφωση και εκσυγχρονισμός εσωτερικών χώρων ( χώροι προετοιμασίας αποθήκευσης και παρασκευής τροφίμων και εδεσμάτων , χώροι εστίασης , χώροι υγιεινής , προθήκες κ.λ.π. ) και διαμόρφωση και εκσυγχρονισμός υπαίθριων χώρων εστίασης της επιχείρησης ( δηλαδή στους χώρους που αναπτύσσονται τραπεζοκαθίσματα ).

2

Εκσυγχρονισμός - αντικατάσταση κινητού εξοπλισμού κύριων και βοηθητικών χώρων και υπαίθριων χώρων εστίασης της επιχείρησης ( δηλαδή στους χώρους που αναπτύσσονται τραπεζοκαθίσματα).

3

Σχεδιασμός, παραγωγή και εκτύπωση καταλόγων εδεσμάτων

About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif