Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Κοινωνία της Πληροφορίας

 

ΦΟΡΕΙΣ

Υπουργείο Ανάπτυξης : Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά, e - Business / e - Learning , e - Market Places , Πληροφοριακές υποδομές σε συλλογικούς φορείς.

Υπουργείο Εργασίας : Κατάρτιση ανέργων στη χρήση Η/Υ, κατάρτιση σε εξειδικευμένες δεξιότητες πληροφορικής.

Υπουργείο Γεωργίας : Ενίσχυση νέων αγροτών για τη χρήση νέων τεχνολογιών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

& ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

«ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ»


Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ" (ΕΠΑΝ)

Το «Δικτυωθείτε» είναι ένα πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 92,4 εκ. ευρώ. Δίνει την δυνατότητα στο μικρό επιχειρηματία να προβάλει και να προωθήσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε νέους και παλαιούς πελάτες, να επεκταθεί σε ξένες αγορές, να εξασφαλίσει πληροφόρηση και άμεση επικοινωνία με τους συνεργάτες τους.

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ : EOMMEX

Στόχος του Προγράμματος : Ενίσχυση 50.000 μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα, κατά την περίοδο 2000-2003 (Ο πρώτος κύκλος έχει καλύψει ήδη 10.000 επιχειρήσεις)

Προϋποθέσεις

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις σε όλη την ελληνική επικράτεια, οι οποίες:

  • Απασχολούν έως 10 υπαλλήλους (εκτός των επιχειρηματιών) και έχουν κύκλο εργασιών μέχρι 586.940 ευρώ (200 εκατ. Δρχ.)
  • Έχουν κλείσει μία τουλάχιστον διαχειριστική χρήση και έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση.
  • Δραστηριοποιούνται σε έναν από τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, οι οποίοι παρουσιάζονται σε σχετικούς πίνακες που βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων.

Τα κριτήρια επιλογής των τελικών δικαιούχων είναι:

  • Το μέγεθος της επιχείρησης με κριτήρια τον αριθμό των απασχολουμένων και τον κύκλο εργασιών της.
  • Ο τόπος εγκατάστασης της επιχείρησης.
  • Το αντικείμενο εργασιών της με γνώμονα τη δυναμική και δεκτικότητα του κλάδου σε εφαρμογές ηλεκτρονικού επιχειρείν.

Κάθε επιχείρηση χρηματοδοτείται για την προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών σε ποσοστό 40% και ως τα 704,33 ευρώ (240.000 δρχ.) μέγιστο.

Ποιο συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις χρηματοδοτούνται είτε για την προμήθεια του ελάχιστου αναγκαίου εξοπλισμού και τη σύνδεσή τους στο Διαδίκτυο για δύο χρόνια, είτε για την ανάπτυξη εταιρικής παρουσίασης εμπορικής ιστοσελίδας στο διαδίκτυο, τη συντήρηση και τη φιλοξενία τους επί δύο χρόνια σε παροχέα σχετικών υπηρεσιών.

Πληροφορίες:

Στα Επιμελητήρια όπου διατίθενται οι αιτήσεις, στη γραμμή επικοινωνίας : 210-7491.111, Fax . 210-7491.153

Στο διαδίκτυο : www.eommex.gr kai www.go -online.gr

  • Ειδικά για την υποστήριξη και την καθοδήγηση, περισσότερες πληροφορίες δίνονται στη γραμμή επικοινωνίας 0801-11-46638
  • Αιτήσεις γίνονται δεκτές σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος, μόνο με συστημένη επιστολή, στην ταχυδρομική διεύθυνση :
  • EOMMEX , ΤΘ 140 25, Ξενίας 16 και Έβρου, 115 28 Αθήνα
About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif