Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Κοινωνία της Πληροφορίας

 

ΦΟΡΕΙΣ

Υπουργείο Ανάπτυξης : Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά, e - Business / e - Learning , e - Market Places , Πληροφοριακές υποδομές σε συλλογικούς φορείς.

Υπουργείο Εργασίας : Κατάρτιση ανέργων στη χρήση Η/Υ, κατάρτιση σε εξειδικευμένες δεξιότητες πληροφορικής.

Υπουργείο Γεωργίας : Ενίσχυση νέων αγροτών για τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Αγρότες στο Διαδίκτυο
από το πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000 - 20006»

11.000 αγρότες καλούνται να εισαχθούν στο χώρο της πληροφορικής και να «επιχειρήσουν ηλεκτρονικά» από το πρώτο εξάμηνο του 2003.

Μέσα στο έτος θα αρχίσουν να υλοποιούνται από το Υπουργείο Γεωργίας, μερικές μόνο από τις δράσεις του Προγράμματος « Κοινωνία της Πληροφορίας ».

Τα προγράμματα αυτά δίνουν τη δυνατότητα σε αγρότες και αλιείς να :

 • Αποκτήσουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές.
 • Αποκτήσουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο - Internet .
 • Εκσυγχρονίσουν τις επιχειρήσεις τους .

Παράλληλα, το Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» προβλέπει:

 • Τη δημιουργία ηλεκτρονικής πύλης αγροτικής πληροφόρησης και εξυπηρέτησης.
 • Τη δυνατότητα παρακολούθησης των εξελίξεων στον επαγγελματικό τους χώρο.
 • Την προώθηση των προϊόντων τους ηλεκτρονικά.

Επίσης, το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΘΙΑΓΑ) πρόκειται να δημιουργήσει σύστημα ενημέρωσης σχετικά με τις αγροτικές έρευνες, μέσω του οποίου οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες θα μπορούν να ενημερώνονται για τις εξελίξεις στον τομέα τους.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΟΑΕΔ

 • Ο προϋπολογισμός τους έργου φτάνει τα 30 εκατ. ευρώ και αφορά την απόκτηση εξειδικευμένων δεξιοτήτων σε τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας.
 • Η διάρκειά του φθάνει έως το 2006. Η κατάρτιση συνδυάζεται με την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε επιχειρήσεις του κλάδου των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
 • Απευθύνεται σε πρώτη φάση, σε 3.000 ανέργους, πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ θετικών επιστημών.
 • Στόχο έχει την ταχύτερη ένταξή τους στην αγορά εργασίας.Συνολικά, το Πρόγραμμα θα καλύψει την εκπαίδευση 13.000 ατόμων, ηλικίας έως 40 ετών, σε προχωρημένες δεξιότητες στους Η/Υ.

Οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν προχωρημένες γνώσεις για την ανάπτυξη λογισμικού εφαρμογών, επικοινωνίας, δικτύων, επιχειρηματικών εφαρμογών, εφαρμογών δικτύου και ηλεκτρονικού επιχειρείν.

 • Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 850 ώρες και συνδυάζεται με την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε επιχειρήσεις των κλάδων Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
 • Το πρόγραμμα προσφέρει πλήρη κάλυψη των εξόδων για όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης, αμοιβή (3,5 ευρώ ανά ώρα) στους εκπαιδευόμενους και καταβολή του κόστους (590 ευρώ) για την πιστοποίηση γνώσεων, ενώ ενισχύει και τις επιχειρήσεις στις οποίες θα γίνεται η πρακτική εξάσκηση.
 • σε διαδικασία πιστοποίησης θα συμμετέχουν οι καταρτιζόμενοι, ως προς τις δεξιότητες που απέκτησαν, μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιητικών, μετά την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης.

Πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να πάρουν στα κατά τόπους γραφεία του ΟΑΕΔ ή την Κεντρική Υπηρεσία

ΟΑΕΔ : Εθνικής Αντιστάσεως 8, 166 10 Άνω Καλαμάκι, Αθήνα

Τηλ. 210-9989.681, Fax . 210-9980.619,

ή στο Internet : http ://www .oaed .gr

About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif