Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ equal

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Μια αγορά ανοιχτή για όλους

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η περιοχή της Ηπείρου κατατάσσεται μεταξύ των λιγότερο αναπτυγμένων Περιφερειών της Ε.Ε. (προτελευταία των Περιφερειών της Ελλάδας), και αντιμετωπίζει έντονα προβλήματα ανεργίας. Ωστόσο διαθέτει τομείς και κλάδους με ιδιαίτερη δυναμική ανάπτυξης. Για να μετατραπεί λοιπόν, η δυναμική αυτή σε συγκριτικό πλεονέκτημα για την παραγωγική και κοινωνική βάση της Περιφέρειας, οι πολίτες χρειάζονται στήριξη κατά την διαδικασία έναρξης τους στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Στην λογική αυτή και με στόχο την στήριξη των πολιτών στην προσπάθειά τους να ενταχθούν στην αγορά εργασίας με μία δική τους επιχείρηση, παράλληλα με τα χρηματοδοτικά προγράμματα λειτουργεί επικουρικά η πρωτοβουλία Equal . Η πρωτοβουλία απευθύνεται σε Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες.

Ομάδες - Στόχοι

  • Νέοι ηλικίας 18-35 ετών
  • Γυναίκες, έως 45 ετών
  • Κάτοικοι αγροτικών και μειονεκτικών περιοχών.

Σκοπός

Ο σκοπός της πρωτοβουλίας Equal είναιεπεμβαίνοντας επικουρικά και συμπληρωματικά στα χρηματοδοτικά προγράμματα, να βοηθήσει τα άτομα που ανοίγουν μία νέα επιχείρηση, προσφέροντας Ενημέρωση, Υποστήριξη, Τεκμηριωμένη ΣυμβουλευτικήΠληροφόρηση και Εκπαίδευση και έτσι ναπροωθηθεί η επιχειρηματικότητα στην περιφέρεια. Γενικά να συμβάλει στην ομαδική και εξατομικευμένη στήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

  • Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα σύστασης και λειτουργίας ΜΜΕ (νομική, οικονομική, φορολογική και λογιστική)
  • Πληροφόρηση σε θέματα επιχειρηματικότητας (εσωτερική οργάνωση και παρακολούθηση)
  • Ανάλυση δεδομένων επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης (βελτιστοποίηση μεθοδολογίας λήψη αποφάσεων και προσδιορισμός πιθανών κινδύνων και ευκαιριών)
  • Πληροφόρηση σε θέματα ανεύρεσης χρηματοδοτικών εργαλείων
  • Τεχνική υποστήριξη σε θέματα επαφών με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς καθώς και με υπάρχουσες ΜΜΕ στους αντίστοιχους κλάδους
  • Εισαγωγή καινοτομιών επενδύσεις τεχνολογικής έντασης
  • Ειδικοί τομείς (ποιοτικός έλεγχος, συστήματα διαχείρισης ποιότητας, περιβαλλοντική διαχείριση)

Πληροφορίες

Για το N ομό Ιωαννίνων : Περιφέρεια Ηπείρου, Β. Ηπείρου 20, Ιωάννινα ΤΚ 45332, Τηλ. 26510-75188, Fax . 26510-75188

Για το Νομό Πρέβεζας: ETANAM AE , Λασκαράτου, Περιοχή Υδραγωγίου ΤΚ 48100, Πρέβεζα, Τηλ. 26820-89150-1, Fax . 26820-22511

Για το Νομό Άρτας: ETANAM AE , Σκουφά & Σπ. Λάμπρου 1, Άρτα, ΤΚ 47100, Τηλ. 2681077115 - 26810-21527, Fax . 26810-26934

Για το Νομό Ηγουμενίτσας: ΑΝ.ΕΘ. ΑΕ, Π. Τσαλδάρη 16, Ηγουμενίτσα ΤΚ 46100, Τηλ / Fax . 26650-25788

Στο Διαδίκτυο Προσεχώς : http ://www .equal -epirus .gr

About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif