Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | ¶λλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Προστασία Και Διαχείριση Περιβάλλοντος

Πρέβεζα 6/6/2006

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006
«Κατάρτιση σε θέματα προστασίας και διαχείρισης περιβάλλοντος» στο πλαίσιο του ¶ξονα 1, Μέτρο 5 του Ε.Π. «Απασχόληση και επαγγελματική κατάρτιση» του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Συγχρηματοδοτούμενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Το Κ.Ε.Κ - Ι.Ν.Ε / Γ.Σ.Ε.Ε Ηπείρου κατήρτισε 20 ανέργους αποφοίτους Γυμνασίου- Λυκείου στο θεματικό αντικείμενο «Επόπτες, φύλακες, ξεναγοί φυσικού περιβάλλοντος» . Το πρόγραμμα, διάρκειας 400 ωρών, 274 ώρες θεωρίας και 126 ώρες πρακτικής σε επιχειρήσεις, υλοποιήθηκε στην Πρέβεζα από 13.03.06 έως 3.6.2006.

Κύριες θεματικές ενότητες στη θεωρία απετέλεσαν:
1. Το επάγγελμα του ξεναγού, επόπτου, φύλακα στις περιοχές ιδιαίτερου κάλλους
2. Περιοχές Προστασίας της Φύσης -Νομοθεσία
3. Διαχείριση Περιοχών Προστασίας της Φύσης
4. Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές
5. Επικοινωνία - Διαπροσωπικές Σχέσεις - Ομάδες
6. Ξενάγηση διαχείριση επισκεπτών στις Προστατευόμενες Περιοχές
7. Η Περιοχή Προστασίας της Φύσης νομού Πρεβεζας
8. Ατυχήματα - Πρώτες βοήθειες
9. Υγιεινή και ασφάλεια - Εργατικό Δίκαιο

Η πρακτική άσκηση περιλάμβανε πλήρη ένταξη των καταρτιζόμενων στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και ανάληψη εργασιών που σχετίζονται με την εποπτεία, ξενάγηση και φύλαξη προστατευμένων περιοχών του νομού Πρέβεζας.

Παρακαλούνται οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να απασχολήσουν καταρτιζόμενους να επικοινωνήσουν με το ΚΕΚ ΙΝΕ-ΓΣΕΕ Ηπείρου στο τηλ 2682-026969)

 

Ο Πρόεδρος

 

Κωνσταντίνος Καζαντζίδης

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 'ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ'

Αρχική σελίδα

 

 

About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif