Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Εκμάθηση Ελληνικών

 

Πρέβεζα 27/11/2003

 

Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση»

του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Μέτρο 3 - Έργο : «Προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας, ανέργων παλιννοστούντων - μεταναστών - προσφύγων»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ινστιτούτου Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε Περιφέρειας Ηπείρου (ΚΕΚ ΙΝΕ / ΓΣΕΕ Περιφέρειας Ηπείρου) υλοποίησε σε δυο κύκλους (2) προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας, ανέργων παλιννοστούντων - μεταναστών - προσφύγων στο πλαίσιο του Έργου «Προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας, ανέργων παλιννοστούντων - μεταναστών - προσφύγων, σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) για την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών" του Ε.Π. «Απασχόληση & Επαγγελματική Κατάρτιση» του Γ΄ Κ.Π.Σ. που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Τα προγράμματα υλοποιήθηκαν από 15/3/2003 έως και 22/5/2003 και από 15/9/2003 έως και 13/11/2003.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε άνεργους παλιννοστούντες - μετανάστες - πρόσφυγες, έτσι ώστε να υποστηριχθεί ενεργά η κοινωνική και οικονομική τους ενσωμάτωση, και ιδιαίτερα η ένταξή τους στην ελληνική αγορά εργασίας ή / και σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης.

Παρακαλούμε να αναρτηθεί το παρόν έγγραφο στον πίνακα ανακοινώσεων για την ενημέρωση των επιχειρηματιών που επιθυμούν να απασχολήσουν εκπαιδευμένους .

Ο Πρόεδρος

 

Κωνσταντίνος Καζαντζίδης

About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif