Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Εκμάθηση Ελληνικών

 

   
ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Πρέβεζα 10/08/2007

 

Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση»

του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Μέτρο 1 - Έργο : «Προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), για άνεργους παλιννοστούντες - μετανάστες - πρόσφυγες και άνεργους για τους οποίους η ανεπαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας λειτουργεί ανασταλτικά στην κοινωνική τους ενσωμάτωση»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ινστιτούτου Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε Περιφέρειας Ηπείρου (ΚΕΚ ΙΝΕ / ΓΣΕΕ Περιφέρειας Ηπείρου) υλοποίησε ένα προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας, ανέργων παλιννοστούντων - στο πλαίσιο του Έργου «Προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας ανέργων παλιννοστούντων, σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) για την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών» του Ε.Π. «Απασχόληση & Επαγγελματική Κατάρτιση» του Γ΄ Κ.Π.Σ. που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από 14/5/2007 έως και 8/8/2007.

Σκοπός του προγράμματος ήταν η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε άνεργους παλιννοστούντες, έτσι ώστε να υποστηριχθεί ενεργά η κοινωνική και οικονομική τους ενσωμάτωση, και ιδιαίτερα η ένταξή τους στην ελληνική αγορά εργασίας ή / και σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης.

Οι επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να απασχολήσουν εκπαιδευμένους παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το ΚΕΚ ΙΝΕ-ΓΣΕΕ. Τηλ 2682-026969

Για επιπλέον στοιχεία που αφορούν το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του περιφερειακού ΚΕΚ -ΙΝΕ-ΓΣΕΕ Ηπείρου-Λευκάδας (www.ineepir.gr).

 

Ο Πρόεδρος

 

Κωνσταντίνος Καζαντζίδης

 

About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif