Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | ¶λλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Βασικές Δεξιότητες Τ.Π.Ε. Ι

 

Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006

«Κατάρτιση σε βασικές δεξιότητες χρήσης τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνίας» ανέργων & στρατευμένων

στο πλαίσιο του ¶ξονα 3, Μέτρο 4 του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Συγχρηματοδοτούμενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Περιφερειακό Κ.Ε.Κ /ΙΝ.Ε-Γ.Σ.Ε.Ε Ηπείρου- Λευκάδας υλοποίησε στην Πρέβεζα, ¶ρτα, Θεσπρωτία, Λευκάδα, Ιωάννινα από 7/6/2003 έως και 22/11/2003, εννέα (9) Προγράμματα Κατάρτισης ανέργων, για 180 ανέργους, αποφοίτους Λυκείου διάρκειας 100 ωρών, με τίτλο:

 • Κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες ΤΠΕ βάσει του Cambridge IT Skills

Η εκπαίδευση ολοκληρώθηκε σε 100 ώρες, συμπεριλαμβάνοντας τις ακόλουθες εκπαιδευτικές ενότητες:

 • Εισαγωγή στην τεχνολογία των πληροφοριών και της επικοινωνίας
 • Θέματα υγιεινής & ασφάλειας κατά τη χρήση συστημάτων η/υ
 • Λειτουργικό σύστημα, βασικές αρχές η/υ, διαχείριση αρχείων, φακέλων, εκτυπωτών
 • Εισαγωγή στα επικοινωνιακά συστήματα, χρήση του διαδικτύου
 • Επεξεργασία κειμένου - δημιουργία επαγγελματικών εγγραφών
 • Φύλλα εργασίας - γραφήματα
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Προετοιμασία εκπαιδευομένων για την αγορά εργασίας
 • Ασφάλεια & υγιεινή στην αγορά εργασίας

Οι καταρτιζόμενοι έδωσαν εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση των πτυχίων

 • CAMBRIDGE IT Skills Award Standard Level Ελληνική Έκδοση

Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να απασχοληθούν αποτελεσματικά ως χειριστές ηλεκτρονικών υπολογιστών, με εφαρμογές των συγκεκριμένων προγραμμάτων που διδάχτηκαν.

Παρακαλούνται οι επιχειρήσεις, σε περίπτωση που επιθυμούν να απασχολήσουν εκπαιδευμένους, να επικοινωνήσουν με το ΚΕΚ ΙΝ.Ε-Γ.Σ.Ε.Ε Τηλ 2682-026969.

About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif