Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Βασικές Δεξιότητες Τ.Π.Ε.

         
Βασικές Δεξιότητες Τ.Π.Ε.
         
Πρόγραμμα
Έτος
Ανακοίνωση
Συνοπτική
Περιγραφή

01 Κατάρτιση σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ (Κωδ 09)

2003

Πρέβεζα

   

02 Κατάρτιση σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ (Κωδ 10)

2003

Πρέβεζα

   

03 Κατάρτιση σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ (Κωδ 38)

2003

Πρέβεζα

   

04 Κατάρτιση σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ (Κωδ 57)

2003

Πρέβεζα

   

05 Κατάρτιση σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ (Κωδ 58)

2003

Πρέβεζα

   

06 Κατάρτιση σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ (Κωδ 11)

2003

Ιωάννινα

   

07 Κατάρτιση σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ (Κωδ 12)

2003

Άρτα

   

08 Κατάρτιση σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ (Κωδ 13)

2003

Θεσπρωτία

   

09 Κατάρτιση σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ (Κωδ 14)

2003

Λευκάδα

   

01 Κατάρτιση σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ II (Κωδ 09)

2005

Πρέβεζα

   

02 Κατάρτιση σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ II (Κωδ 10)

2005

Πρέβεζα

   

03 Κατάρτιση σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ II (Κωδ 11)

2005

Πρέβεζα

   

04 Κατάρτιση σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ II (Κωδ 39 )

2005

Πρέβεζα

   

05 Κατάρτιση σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ II (Κωδ 40)

2005

Πρέβεζα

   

06 Κατάρτιση σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ II (Κωδ 41)

2005

Πρέβεζα

   

07 Κατάρτιση σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ II (Κωδ 65 )

2005

Πρέβεζα

   

08 Κατάρτιση σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ II (Κωδ 66)

2005

Πρέβεζα

   


About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif