Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | ¶λλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Βασικές Δεξιότητες Τ.Π.Ε. ΙΙ

 

Το ΚΕΚ ΙΝΕ / ΓΣΕΕ Περιφερειακό Ηπείρου υλοποίησε στην Πρέβεζα πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων (απόφοιτοι Λυκείου) τη χρονική περίοδο από 31/8/2005 έως και 8/12/2005 με τίτλο:

« Κατάρτιση σε βασικές δεξιότητες χρήσης τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνίας ΙΙ»

στο πλαίσιο του ¶ξονα 3, Μέτρο 4 του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων,

Περιγραφή Προγράμματος

Μέσα από στοιχεία σχετικά με το βαθμό χρήσης των νέων Τεχνολογιών στις επιχειρήσεις διαπιστώνεται η μη ουσιαστική και παραγωγική αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία - η λεγόμενη «ψηφιακή ημιμάθεια. Οι δεξιότητες στον τομέα της Πληροφορικής όχι μόνο σε θέσεις διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης των εταιριών και για το σύνολο του στελεχιακού δυναμικού που είναι απαραίτητο να τις κατέχει, δεν είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο. Οι δεξιότητες αυτές αφορούν κυρίως στη χρησιμοποίηση ενός προσωπικού υπολογιστή, την επεξεργασία κειμένων και τη στοιχειώδη αξιοποίηση του διαδικτύου. Οι κάτοχοι των παραπάνω γνώσεων ονομάζονται «ψηφιακά εγγράμματοι».

Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο:

* 100 ώρες θεωρητική κατάρτιση

Εκπαιδευτικός στόχος

Σκοπός του θεματικού αντικειμένου είναι η δημιουργία ανθρώπινου δυναμικού, ικανού να ενταχθεί ποιοτικά και ανταγωνιστικά στην τοπική αγορά εργασίας και να εργαστεί παραγωγικά και αποτελεσματικά σε εκείνες τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων, που σχετίζονται με τις εφαρμογές προγραμμάτων πληροφορικής, σύμφωνα με τις επιταγές της νέας τεχνολογίας και των νέων μορφών οργάνωσης των διοικητικών εργασιών τους. Ο σκοπός αυτός συνάδει με το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης, με τίτλο: « Κατάρτιση σε βασικές δεξιότητες χρήσης τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνίας » που υλοποιήσαμε , καθώς οι εφαρμογές πληροφορικής με εφαρμογή στους χώρους γραφείων των επιχειρήσεων, αποτελεί μια ιδιαίτερη ανάγκη της τοπικής αγοράς εργασίας, στον τομέα που αναφερόμαστε.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Ο καταρτιζόμενος του εξειδικευμένου προγράμματος κατάρτισης «Κατάρτιση σε βασικές δεξιότητες χρήσης τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνίας ΙΙ»

βάσει της θεωρητικής του κατάρτισης μπορεί να καλύπτει θέσεις εργασίας στον τομέα της χρήσης πακέτων πληροφορικής σε χώρους γραφείου.

Που μπορεί να απασχοληθεί:

Ο εκπαιδευόμενος θα αποκτήσει γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές τάσεις που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί :

* σε εταιρείες, γραφεία και φορείς, θα αποκτήσουν συγκριτικά πλεονεκτήματα λόγω της εξοικείωσής τους με σύγχρονες μεθόδους αυτοματισμού γραφείου και γενικότερα θα είναι σε θέση να είναι ενεργοί στην διαδικασία της απασχόλησης και να αξιοποιήσουν το πλήθος ευκαιριών που θα τους δοθούν.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΗΠΕΙΡΟΥ

Διεύθυνση:Μακρυολουτσα Πρέβεζας

Τηλ. 2682026969 - Fax 2682026959

e-mail: ineepir@otenet.gr - www.inegsee.gr

Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006

«Κατάρτιση σε βασικές δεξιότητες χρήσης τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνίας» ανέργων & στρατευμένων

στο πλαίσιο του ¶ξονα 3, Μέτρο 4 του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Συγχρηματοδοτούμενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : « Κατάρτιση σε βασικές δεξιότητες χρήσης τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνίας ΙΙ »

Θεωρία 100 ώρες

Πρέβεζα 31.08.2005 - 8.12.2005

About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif