Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

 
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
 
Πρόγραμμα
Ημερομηνία
Υποβολής Αιτήσεων
Ανακοίνωση
Αιτηση
Οδηγίες
Αποτελέσματα
01. Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας για το Νομό Ιωαννίνων
21/03/2012
έως 30/03/2012
Αποτελέσματα Ιωάννινα
02. Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας για το Νομό Πρέβεζας
26/03/2012
έως 04/04/2012
Αποτελέσματα Ιωάννινα
03. Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας για το Νομό Θεσπρωτίας
02/04/2012
έως 11/04/2012
Αποτελέσματα Θεσπρωτία
04. Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας για το Νομό Άρτας
23/04/2012
έως 02/05/2012
Αποτελέσματα Θεσπρωτία
           
About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif