Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση

 
Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση
 
Πρόγραμμα
Έτος
Ανακοίνωση
Συνοπτική
Περιγραφή
01 Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Πωλήσεων (Πρέβεζα) 2003
02 Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Πωλήσεων (Ιωάννινα) 2003
03 Μαγειρική Τέχνη-Τραπεζοκομία 2003
04 Νέες Μέθοδοι Καλλιέργειας Ετήσιων Φυτών Κηποτεχνείας 2003
05 Οργάνωση Γραφείου 2004
06 Συντηρητές Αρχαίων Μνημείων 2004
07 Χρήση Η/Υ Και Πολυμέσων (ΠΕΠ) 2004
08 Χρήση Η/Υ Και Πολυμέσων(Εθ. Σκέλος) 2004
09 Παραγωγή - Τυποποίηση - Εμπορία Προϊόντων
Φυτικής Παραγωγής
2006
10 Τεχνικές Οργάνωσης Γραφείου Με Χρήση Η/Υ (ΟΑΕΔ) 2006
11 Βιολογική Καλλιέργεια Ελιάς και Τυποποίηση Βρώσιμης Ελιάς και Ελαιόλαδου 2006
12 Service Καταστημάτων Μαζικής Εστίασης (Μαγειρική Τέχνη - Τραπεζοκομία) (ΟΑΕΔ) 2007
13 Βασικές Αρχές Πληροφορικής Με Πιστοποίηση (ΠΕΠ Ηπείρου) 2008
About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif