Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Έρευνα για την Ολοκληρωμένη Παρέμβαση

 

Πίνακας 6. Απογραφέντες Άνεργοι Άνω Των 45 Ετών

 

 

 

ΝΟΜΟΣ

 

 

 ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΤΑ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

ΠΡΕΒΕΖΑ

ΛΑΜΙΑ

ΛΑΡΙΣΑ

ΟΜΑΔΑ
ΗΛΙΚΙΩΝ 

 

25309

3851

1785

2739

7105

9829

 

 

 

 

 

 

 

15-18

Ν

259

27

21

34

135

42

 

%

1,0%

,7%

1,2%

1,2%

1,9%

,4%

19-24

Ν

6009

728

441

662

1888

2290

 

%

23,7%

18,9%

24,7%

24,2%

26,6%

23,3%

25-29

Ν

5440

834

358

607

1464

2177

 

%

21,5%

21,7%

20,1%

22,2%

20,6%

22,1%

30-34

Ν

4183

702

275

489

1196

1521

 

%

16,5%

18,2%

15,4%

17,9%

16,8%

15,5%

35-39

Ν

3267

550

212

338

883

1284

 

%

12,9%

14,3%

11,9%

12,3%

12,4%

13,1%

40-44

Ν

2764

464

212

296

712

1080

 

%

10,9%

12,0%

11,9%

10,8%

10,0%

11,0%

ΑΝΩ ΤΩΝ 45

Ν

3387

546

266

313

827

1435

 

%

13,4%

14,2%

14,9%

11,4%

11,6%

14,6%

ΣΥΝΟΛΟ  

 

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif