Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Έρευνα για την Ολοκληρωμένη Παρέμβαση

 

Πίνακας 7. Απογραφέντες Άνεργοι Κατά Οικογενειακή Κατάσταση

 

 

 

ΝΟΜΟΣ

 

 

ΣΥΝΟΛΟ  

ΑΡΤΑ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

ΠΡΕΒΕΖΑ

ΛΑΜΙΑ

ΛΑΡΙΣΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 

25309

3851

1785

2739

7105

9829

 

 

 

 

 

 

 

ΑΓΑΜΟΣ/Η

Ν

11399

1662

690

1237

3435

4375

 

%

45,0%

43,2%

38,7%

45,2%

48,3%

44,5%

ΕΓΓΑΜΟΣ/Η

Ν

12824

2066

1025

1396

3326

5011

 

%

50,7%

53,6%

57,4%

51,0%

46,8%

51,0%

ΔΙΑΖ./ΧΗΡΟΣ

Ν

777

96

58

84

253

286

 

%

3,1%

2,5%

3,2%

3,1%

3,6%

2,9%

ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Ν

201

21

12

19

58

91

 

%

0,8%

0,5%

0,7%

0,7%

0,8%

0,9%

ΔΑ

Ν

108

6

0

3

33

66

 

%

0,4%

0,2%

0,0%

0,1%

0,5%

0,7%

ΣΥΝΟΛΟ 

 

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

 

About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif