Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Παρακολούθηση Επιδοτούμενων Προγραμμάτων για Εργαζόμενους και Αυτοαπασχολούμενους

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ

Είσαι Εργαζόμενος ή Αυτοαπασχολούμενος και επιθυμείς την επαγγελματική σου εξέλιξη;  

To ΙΝΕ/ΓΣΕΕ μέλος της Ένωσης Φορέων (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ, ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ ΑΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης των πράξεων «Πρόγραμμα Κατάρτισης/ Επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους», στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» της προγραμματικής περιόδου «ΕΣΠΑ 2007-2013» διοργανώνει επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων, επιχειρήσεων όλων των κλάδων και τομέων της οικονομικής – επιχειρηματικής δραστηριότητας με τα παρακάτω 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΩΡΕΣ

Ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων στο χώρο εργασίας

ΠΡΕΒΕΖΑ

40

Ικανότητα επικοινωνίας

ΠΡΕΒΕΖΑ

40

Οργανωτικές Ικανότητες

ΠΡΕΒΕΖΑ

40

Γενική Οικονομική Εκπαίδευση

ΠΡΕΒΕΖΑ

40

Οργάνωση και λειτουργία μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης - Υποχρεώσεις έναντι Δημοσίων Φορέων / Οργανισμών και Τρίτων

ΠΡΕΒΕΖΑ

40

Έξοδος από την κρίση: Τεχνικές παρέμβασης στη λειτουργία της επιχείρησης και αντιμετώπιση της κρίσης και της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας - Η λειτουργία της επιχείρησης στο περιβάλλον της Οικονομικής Κρίσης

ΠΡΕΒΕΖΑ

40

Έξοδος από την κρίση: Πράσινη επιχειρηματικότητα - Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) – Κοινωνική Οικονομία

ΠΡΕΒΕΖΑ

40

Έξοδος από την κρίση: Κλαδικοί σχηματισμοί – Συστάδες Επιχειρήσεων

ΠΡΕΒΕΖΑ

40

Οργάνωση και λειτουργία μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης - "Business to Business"

ΠΡΕΒΕΖΑ

40

Διερεύνηση εναλλακτικών προμηθευτών, έξυπνες αγορές και διαπραγμάτευση

ΠΡΕΒΕΖΑ

40

Εφοδιαστική διαχείριση (logistics management)

ΠΡΕΒΕΖΑ

40

 

Οι καταρτιζόμενοι επιδοτούνται με 5€ ανά ώρα κατάρτισης (μικτά) και θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης των προγραμμάτων. Κάθε εργαζόμενος ή αυτοαπασχολούμενος έχει το δικαίωμα παρακολούθησης έως τριών προγραμμάτων

Πληροφορίες- Αιτήσεις: Οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να προμηθευτούν την έντυπη Αίτηση Συμμετοχής από την ιστοσελίδα www.inegsee.gr και www.ineepir.gr και από τα γραφεία του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ στην παρακάτω διεύθυνση:

ΙΝ.Ε/Γ.Σ.Ε.Ε ΗΠΕΙΡΟΥ,
2Ο Χλμ Πρέβεζας –Μύτικα
Τ.Κ 48100

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν με e-mail (ineepir@otenet.gr) ή ιδιοχείρως.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή άλλη πληροφορία στο Tηλ.:26820-26969 κατά τις ώρες 09.00 – 15.00.
ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 (ΕΣΠΑ)
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ  

Κατεβάστε το αρχείο της αίτησης κάνοντας κλικ εδω 

About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif