Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Αρχική


α


Σας καλωσορίζουμε στο δικτυακό τόπο του περιφερειακού Κ.Ε.Κ ΙΝ.Ε-ΓΣΕΕ Ηπείρου- Λευκάδας.
Η αναγκαιότητα χρήσης του Internet στις μέρες μας είναι προφανής ακόμα και για ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
Ο πλούτος της παρεχόμενης πληροφορίας, η αμεσότητα ενημέρωσης οι προσφερόμενες υπηρεσίες του αποτελούν μια νέα πραγματικότητα που πρέπει να ενσωματώσουμε όλοι στο τρόπο ζωής και εργασίας μας.
Εμείς στο περιφερειακό ΚΕΚ ΙΝΕ-ΓΣΕΕ Ηπείρου προσπαθώντας να βαδίσουμε σύμφωνα με τις εξελίξεις της σύγχρονης τεχνολογίας, με την επανάσταση που συντελείται στον τομέα της πληροφορίας και της επικοινωνίας, θεωρήσαμε σημαντικό να έχουμε στην διάθεση μας ένα εργαλείο και μέσο διάδοσης των δράσεων μας που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής.
Για το λόγο αυτό δημιουργήσαμε μια ιστοσελίδα που φιλοδοξούμε όχι μόνο να αποτελέσει έναν τόπο πληροφόρησης- ενημέρωσης ανέργων, εργαζόμενων και επιχειρήσεων, αλλά να αποτελέσει ένα σημείο διάλογου, κρίσεων και απόψεων.
Στην προσπάθεια μας αυτή θεωρούμε πολύτιμη κάθε γόνιμη παρέμβαση, παρατήρηση, άποψη που αφορά το πεδίο των δραστηριοτήτων μας και θα μας βοηθούσε ιδιαιτέρως στην προσπάθεια μας για ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχουμε στην τοπική κοινωνία.

Ο πρόεδρος του
Περιφερειακού
ΚΕΚ ΙΝΕ-ΓΣΕΕ Ηπείρου-Λευκάδας

ΧΟΝΔΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Καλύτερη προβολή σε ανάλυση 1024x768
About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | © 2006 Tsiboukis Iosif