Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα, διάρκειας 400 ωρών, 258 ώρες θεωρίας και 142 ώρες πρακτικής σε επιχειρήσεις, υλοποιήθηκε στην Πρέβεζα από 11.03.03 έως 3.6.2003.

Κύριες θεματικές ενότητες στη θεωρία απετέλεσαν: management, marketing, εμπορευματολογία, διαδικασία αγοράς- πώλησης, αντιμετώπιση αντιρρήσεων πελατών, μεταγοραστική εξυπηρέτηση πελατών, εξασφάλιση επιστροφής πελάτη, επικοινωνία.

Η πρακτική περιλάμβανε πλήρη ένταξη του καταρτιζόμενου στα τμήματα πωλήσεων των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και ανάληψη εργασιών πώλησης.

Οι καταρτιζόμενοι μετά το τέλος του προγράμματος απέκτησαν γνώσεις σχετικές με την:

-κατανόηση της λειτουργίας του κυκλώματος της αγοράς και της οικονομίας

- πλήρη εικόνα του εμπορίου σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

- σωστή χρήση των νομοθετικών προδιαγραφών και ρυθμίσεων του εμπορικού δικαίου

-κατανόηση βασικών εννοιών του management και του marketing

κατανόηση του ιδιαίτερα σημαντικού για την επιχείρηση ρόλου του εξωτερικού πωλητή

επίσης μπορούν

-να προβλέπουν, προγραμματίζουν και να διεκπεραιώνουν αποτελεσματικά τις πωλήσεις ανάλογα με τη στρατηγική προώθησης των πωλήσεων της επιχείρησης

-να διαπραγματεύονται με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, για την προώθηση των προϊόντων / υπηρεσιών της επιχείρησης

-να επιλέγουν την πιο κατάλληλη τεχνική πώλησης, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τις τυχόν προβληματικές περιπτώσεις

-να επιτυγχάνουν μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων, καταμερίζοντας και αξιοποιώντας σωστά το διαθέσιμο χρόνο.

-να εφαρμόζουν και να χειρίζονται αποτελεσματικά, ανάλογα με την περίπτωση, τις σύγχρονες μεθόδους και τα μέσα του marketing

-να εφαρμόζουν βασικές αρχές επικοινωνίας ώστε να υιοθετούν τον κατάλληλο τρόπο συμπεριφοράς, αποκωδικοποιώντας τη στάση του πελάτη:

  • ανακαλύπτοντας τις ανάγκες του.
  • ερμηνεύοντάς τες σε σαφείς ανάγκες για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της επιχείρησης εξασφαλίζοντας ότι τα αγαθά που προσφέρονται παρέχουν συνεχή ικανοποίηση.
About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif