Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση

 
ΚΕΚ ΙΝΕ-ΓΣΕΕ
Ο.Α.Ε.Δ

Πρέβεζα 20/5/2007

ΕΡΓΟ:
Προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης ανέργων του νομού Πρεβέζης στα πλαίσια ολοκληρωμένης παρέμβασης.
Το έργο εντάσσεται στο ειδικό πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για κατάρτιση ανέργων στον Νομό Πρεβέζης χρηματοδοτούμενο από τον Κ.Α 2959 ΙΚΔ φορέας 900.
(μη συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ινστιτούτου Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε Περιφέρειας Ηπείρου (ΚΕΚ ΙΝΕ / ΓΣΕΕ Περιφέρειας Ηπείρου) υλοποίησε πρόγραμμα Κατάρτισης Ανέργων με τον τίτλο " Service καταστημάτων μαζικής εστίασης (μαγειρική τέχνη -τραπεζοκομία) ". Το πρόγραμμα, διάρκειας 400 ωρών, 250 ώρες θεωρίας και 150 ώρες πρακτικής σε επιχειρήσεις, υλοποιήθηκε στην Πρέβεζα από κατά το χρονικό διάστημα 26/2/2007 έως και 18/5/2007

Το πρόγραμμα απευθυνόταν σε εγγεγραμένους/ες ανέργους/ες στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που ήταν απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ΙΕΚ.

Η κύρια θεματολογία του προγράμματος περιλάμβανε: Εισαγωγή σε βασικές οικονομικές έννοιες - Εισαγωγή στον τουρισμό- Βασικές αρχές οικονομικής των επιχειρήσεων -Η συγκρότηση μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης -Τουριστική ψυχολογία - Στοιχεία διοικητικής των επιχειρήσεων- Οργάνωση & λειτουργία - μαγειρείου - Οργάνωση & λειτουργία - εστιατορίου -Μέθοδοι μαγειρικής & συντήρησης -Καθήκοντα - εργασίες σερβιρίσματος- Τεχνικές εξεύρεσης εργασίας- Υγιεινή & ασφάλεια στο χώρο εργασίας- Εργατικό δίκαιο

Η πρακτική περιλάμβανε πλήρη ένταξη του καταρτιζόμενου στα τμήματα των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και ανάληψη εργασιών που σχετίζονται με την μαγειρική και τα καθήκοντα των σερβιτόρων.

Με την παρακολούθηση του προγράμματος καλλιέργησαν δεξιότητες επικοινωνίας, οργανωτικότητας, συνεργασίας και ανέπτυξε τα απαραίτητα προσόντα που απαιτούνται για την αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων.

Οι επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να απασχολήσουν εκπαιδευμένους παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το ΚΕΚ ΙΝΕ-ΓΣΕΕ Τηλ 2682-026969

Για επιπλέον στοιχεία που αφορούν το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του περιφερειακού ΚΕΚ -ΙΝΕ-ΓΣΕΕ Ηπείρου-Λευκάδας ( www . ineepir . gr ).

Ο Πρόεδρος

 

Κωνσταντίνος Καζαντζίδης
About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif