Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση

 
ΚΕΚ ΙΝΕ-ΓΣΕΕ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Πρέβεζα 21/12/2006

Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2005-2006

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου

Μέτρο: «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού»

Έργο: «Κατάρτιση Ανέργων σε Πιστοποιημένα Κ.Ε.Κ»

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Κ.Ε.Κ - Ι.Ν.Ε / Γ.Σ.Ε.Ε Ηπείρου κατήρτισε 18 ανέργους αποφοίτους ΥΕ-ΔΕ στο θεματικό αντικείμενο « Βιολογική Καλλιέργεια Ελιάς και Τυποποίηση Βρώσιμης Ελιάς και Ελαιόλαδου» . Το πρόγραμμα, διάρκειας 325 ωρών, 225 ώρες θεωρίας και 100 ώρες πρακτικής σε επιχειρήσεις, υλοποιήθηκε στην Πρέβεζα από 16.10.2006 έως 20.10.2006.

Κύριες θεματικές ενότητες στη θεωρία απετέλεσαν:

  1. Βασικές αρχές και μέσα βιολογικής γεωργίας
  2. Βιολογική καλλιέργεια ελιάς
  3. Τυποποίηση αξιοποίηση και προώθηση επιτραπέζιας ελιάς και ελαιολάδου
  4. Συνεταιριστικός θεσμός
  5. Οργάνωση και διοίκηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων
  6. Δυνατότητες απασχόλησης.
  7. Θέματα εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας
  8. Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

Η πρακτική περιλάμβανε πλήρη ένταξη των καταρτιζόμενων σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και ανάληψη εργασιών σε θέσεις σχετικές με το αντικείμενο του προγράμματος.

Το πρόγραμμα προσέφερε στους εκπαιδευόμενους όλες εκείνες τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που τους επιτρέπουν να ενταχθούν δυναμικά και να απασχοληθούν στον αγροτικό κλάδο και ειδικότερα σε επιχειρήσεις που δταστηριοποιουνται στην καλλιέργεια ελιάς και τυποποίηση βρώσιμης ελιάς και ελαιόλαδου .

Οι επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να απασχολήσουν εκπαιδευμένους παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το ΚΕΚ ΙΝΕ-ΓΣΕΕ. Τηλ 2682-026969

Για επιπλέον στοιχεία που αφορούν το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του περιφερειακού ΚΕΚ -ΙΝΕ-ΓΣΕΕ Ηπείρου-Λευκάδας ( www . ineepir . gr ).

Ο Πρόεδρος

 

Κωνσταντίνος Καζαντζίδης
About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif