Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση

 

Πρέβεζα 28/8/2003

Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση»

του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Μέτρο 3 - Έργο : «Κατάρτιση Ανέργων σε Πιστοποιημένα Κ.Ε.Κ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Κ.Ε.Κ - Ι.Ν.Ε / Γ.Σ.Ε.Ε Ηπείρου κατήρτισε 20 ανέργους αποφοίτους Λυκείου στο θεματικό αντικείμενο «Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Πωλήσεων - Εξωτερικοί Πωλητές». Το πρόγραμμα, διάρκειας 400 ωρών, 258 ώρες θεωρίας και 142 ώρες πρακτικής σε επιχειρήσεις, υλοποιήθηκε στα Ιωάννινα από 5.04.03 έως 28.6.2003.

Κύριες θεματικές ενότητες στη θεωρία απετέλεσαν: management, marketing, εμπορευματολογία, διαδικασία αγοράς- πώλησης, αντιμετώπιση αντιρρήσεων πελατών, μεταγοραστική εξυπηρέτηση πελατών, εξασφάλιση επιστροφής πελάτη, επικοινωνία.

Η πρακτική περιλάμβανε πλήρη ένταξη του καταρτιζόμενου στα τμήματα πωλήσεων των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και ανάληψη εργασιών πώλησης.

Παρακαλούνται οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να απασχολήσουν καταρτιζόμενους πωλητές να επικοινωνήσουν με το ΚΕΚ ΙΝΕ-ΓΣΕΕ Ηπείρου στο τηλ 2682-026969) .

 

Ο Πρόεδρος

 

Κωνσταντίνος Καζαντζίδης

About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif