Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση

 

Πρέβεζα 27/11/2003

 

Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση»

του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Μέτρο 3 - Έργο : «Κατάρτιση Ανέργων σε Πιστοποιημένα Κ.Ε.Κ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Κ.Ε.Κ - Ι.Ν.Ε / Γ.Σ.Ε.Ε Ηπείρου κατήρτισε 20 ανέργους αποφοίτους Λυκείου στο θεματικό αντικείμενο «Service καταστημάτων μαζικής εστίασης (Μαγειρική τέχνη-Τραπεζοκομία) » . Το πρόγραμμα, διάρκειας 400 ωρών, 278 ώρες θεωρίας και 122 ώρες πρακτικής σε επιχειρήσεις, υλοποιήθηκε στην Πρέβεζα από 25.08.03 έως 21.11.2003.

Κύριες θεματικές ενότητες στη θεωρία απετέλεσαν: Βασικές αρχές οικονομικής των επιχειρήσεων, τουριστική ψυχολογία, στοιχεία διοικητικής των επιχειρήσεων, οργάνωση & λειτουργία μαγειρείου, οργάνωση & λειτουργία εστιατορίου, μέθοδοι μαγειρικής & συντήρησης- καθήκοντα - εργασίες σερβιρίσματος.

Το πρόγραμμα προσέφερε στους εκπαιδευόμενους όλες εκείνες τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που τους επιτρέπον να ενταχθούν δυναμικά και να απασχοληθούν στον κλάδο του τουρισμού και ειδικότερα στα επισιτιστικά τμήματα των τουριστικών επιχειρήσεων ως Μάγειροι-Σερβιτόροι, με απώτερο σκοπό τη μείωση της διαρθρωτικής ανεργίας των νέων και των γυναικών των τουριστικών περιοχών και τη βελτίωση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών στους χώρους υποδοχής τουριστών του Νομού Πρέβεζας.

Παρακαλούνται οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να απασχολήσουν καταρτιζόμενους να επικοινωνήσουν με το ΚΕΚ ΙΝΕ-ΓΣΕΕ Ηπείρου στο τηλ 2682-026969)

 

Ο Πρόεδρος

 

Κωνσταντίνος Καζαντζίδης

About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif