Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση

 
ΚΕΚ ΙΝΕ-ΓΣΕΕ
 
Ο.Α.Ε.Δ

Πρέβεζα 20/11/2006

ΕΡΓΟ: Προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης ανέργων του νομού Πρεβέζης στα πλαίσια ολοκληρωμένης παρέμβασης.
Το έργο εντάσεται στο ειδικό πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για καταρτιση ανέργων στον Νομό Πρεβέζης χρηματοδοτούμενο από τον Κ.Α 2959 ΙΚΔ φορέας 900.
(μη συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ινστιτούτου Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε Περιφέρειας Ηπείρου (ΚΕΚ ΙΝΕ / ΓΣΕΕ Περιφέρειας Ηπείρου) υλοποίησε πρόγραμμα Κατάρτισης Ανέργων με τον τίτλο "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ". Το πρόγραμμα, διάρκειας 400 ωρών, 25 0 ώρες θεωρίας και 1 50 ώρες πρακτικής σε επιχειρήσεις, υλοποιήθηκε στην Πρέβεζα από κατά το χρονικό διάστημα 13 /9/200 6 έως και 1 /12/200 6

Το πρόγραμμα απευθυνόταν σε εγγεγραμένους/ες ανέργους/ες στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που ήταν απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ΙΕΚ.

Η κύρια θεματολογία του προγράμματος περιλάμβανε- Εκπαίδευση - Κατάρτιση και Αγορά Εργασίας - Εισαγωγικά στοιχεία οργάνωσης και λειτουργίας επιχειρήσεων - Σύγχρονες μορφές διοίκησης και οργάνωσης γραφείου - Ο ρόλος και τα περιεχόμενα της πληροφόρησης -επικοινωνίας στο χώρο του γραφείου - Καθημερινή πρακτική οργάνωσης και λειτουργίας γραφείου - Εφαρμογές πληροφορικής στην οργάνωση και λειτουργία του γραφείου Αρχειοθέτηση - Εφαρμογές Word-Excel.

Η πρακτική περιλάμβανε πλήρη ένταξη του καταρτιζόμενου στα τμήματα των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και ανάληψη εργασιών που σχετίζονται με την οργάνωση γραφείου και χρήση βασικών εφαρμογών πληροφορικής.

Με την παρακολούθηση του προγράμματος καλλιέργησαν δεξιότητες επικοινωνίας, οργανωτικότητας, συνεργασίας και ανέπτυξε τα απαραίτητα προσόντα που απαιτούνται για την αποτελεσματικότερη οργάνωση γραφείου και χρήση Η/Υ.

Οι επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να απασχολήσουν εκπαιδευμένους παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το ΚΕΚ ΙΝΕ-ΓΣΕΕ Τηλ 2682-026969

Για επιπλέον στοιχεία που αφορούν το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του περιφερειακού ΚΕΚ -ΙΝΕ-ΓΣΕΕ Ηπείρου-Λευκάδας ( www . ineepir . gr ).

Ο Πρόεδρος

 

Κωνσταντίνος Καζαντζίδης
About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif