Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση

 

Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006

Ε.Π. Απασχόληση και επαγγελματική κατάρτιση»

Μέτρο: «Ενίσχυση και αναβάθμιση των παρεμβάσεων και ενεργειών υπέρ των ανέργων για την προσαρμογή των δεξιοτήτων τους στις ανάγκες της αγοράς εργασίας»

Έργο: «Κατάρτιση Ανέργων σε Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ) 2004-2006»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ινστιτούτου Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε Περιφέρειας Ηπείρου (ΚΕΚ ΙΝΕ / ΓΣΕΕ Περιφέρειας Ηπείρου) υλοποίησε πρόγραμμα Κατάρτισης Ανέργων με τον τίτλο "Σύγχρονες μορφές οργάνωσης και διοίκησης γραφείου με χρήση βασικών εφαρμογών πληροφορικής". Το πρόγραμμα, διάρκειας 400 ωρών, 256 ώρες θεωρίας και 144 ώρες πρακτικής σε επιχειρήσεις, υλοποιήθηκε στην Πρέβεζα από κατά το χρονικό διάστημα 29/9/2004 έως και 20/12/2004

Το πρόγραμμα απευθυνόταν σε εγγεγραμένους/ες ανέργους/ες στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που ήταν απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ΙΕΚ.

Η κύρια θεματολογία του προγράμματος περιελάμβανε - Εκπαίδευση - Κατάρτιση και Αγορά Εργασίας - Εισαγωγικά στοιχεία οργάνωσης και λειτουργίας επιχειρήσεων - Σύγχρονες μορφές διοίκησης και οργάνωσης γραφείου - Ο ρόλος και τα περιεχόμενα της πληροφόρησης -επικοινωνίας στο χώρο του γραφείου - Καθημερινή πρακτική οργάνωσης και λειτουργίας γραφείου - Εφαρμογές πληροφορικής στην οργάνωση και λειτουργία του γραφείου Αρχειοθέτηση - Εφαρμογές Word-Excel.

Η πρακτική περιλάμβανε πλήρη ένταξη του καταρτιζόμενου στα τμήματα των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και ανάληψη εργασιών που σχετίζονται με την οργάνωση γραφείου και χρήση βασικών εφαρμογών πληροφορικής.

Με την παρακολούθηση του προγράμματος καλλιέργησαν δεξιότητες επικοινωνίας, οργανωτικότητας, συνεργασίας και ανέπτυξε τα απαραίτητα προσόντα που απαιτούνται για την αποτελεσματικότερη οργάνωση γραφείου και χρήση Η/Υ.

Παρακαλούνται οι επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να απασχολήσουν εκπαιδευόμενους να επικοινωνήσουν με το ΚΕΚ ΙΝ.Ε-Γ.Σ.Ε.Ε Τηλ 2682-026969.

About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif